14 mld zł na walkę z suszą

Zapora wodna

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rząd przygotowuje Program Rozwoju Retencji, który ma przeciwdziałać skutkom suszy i podnieść niski stan wody w rzekach. Prace nad planem mają zakończyć się w 2020 r. W założeniach do programu zapisano łącznie 1 550 działań na kwotę 14 mld zł.

Dwukrotne zwiększenie retencji

Program Rozwoju Retencji ma być realizowany w latach 2021-2027, z możliwością przedłużenia o trzy lata do 2030 r. Koszty programu zapobiegania suszy zaplanowano na 14 mld zł

W ciągu siedmiu lat poziom retencjonowanej wody w Polsce ma zwiększyć się o ponad połowę. Obecnie gromadzone i przetrzymywane jest ok. 4 mld m3 wody, co stanowi ok. 6,5% objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Po realizacji programu ma to być ok. 15% wody, poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Projekt zakłada przeprowadzenie 94 małych i dużych inwestycji, w tym m.in. 30 zbiorników retencyjnych, stopni wodnych oraz udrożnienia dróg wodnych. Zostanie to połączone m.in. z naturalną retencją oraz rozwojem żeglugi śródlądowej.

Wielokierunkowe działania z zakresu retencji

W ramach programu możliwe będzie wybudowanie zbiornika Kąty-Myscowa w województwie podkarpackim, którego wartość jest szacowana na ok. 1 mld zł. Planowane jest także powstanie zbiornika Tulce na cieku Męcina (18,3 mln zł), zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie (ponad 1 mld zł) oraz zbiornika retencyjnego Maleszów w gminie Kondratowice na ciekach Ślęza i Żelowicka Woda (29,3 mln zł).

W planach znajdują się również działania, które zwiększą retencję jeziorową i korytową na ciekach Łabędzie Bagno, Ina i Radew w województwie zachodniopomorskim. Koszt tych działań to 11,7 mln zł.

Zakłada się ponadto odbudowanie urządzeń małej retencji w celu utrzymania bioróżnorodności ekosystemów wodnych. Przebudowane zostaną także niektóre suche zbiorniki przystosowane do przyjmowania fali powodziowej na zbiorniki mokre, które w razie powodzi gromadzą wodę, a w przypadku suszy ją spuszczają.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *