8 umów PPP o wartości ponad 206 mln zł zawartych w 2020 r.

pracownik na konstrukcji

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak dotąd w 2020 r. zawartych zostało 8 umów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) o wartości ponad 206 mln zł. Natomiast od początku 2009 r. takich umów podpisano już 149, a ich łączna wartość to ponad 7,5 mld zł, wynika z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kolejne 132 zamierzenia inwestycyjne oczekują na realizację.

Podpisane umowy

W ciągu ostatnich 10 lat, od początku 2009 r. do końca listopada 2020 r. w Polsce zostało wszczętych blisko 590 postępowań PPP. Spośród wszystkich zawartych umów, 149 weszło w fazę realizacji. Jak dotąd w br. podpisano 8 umów, których łączna wartość to ponad 206 mln zł.

Pomimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego wybuchem epidemii Covid-19, w II kw. 2020 r. zawarto jedną z większych umów PPP na polskim rynku na projekt, budowę i eksploatację parkingów dla Miasta Łodzi (111 mln zł). Podobną umowę podpisano również w Warszawie w I kw. br. (86 mln zł).

Spośród 149 zrealizowanych i realizowanych umów PPP najwięcej – 23, dotyczy infrastruktury transportowej. Na kolejnych miejscach znajdują się sektory: efektywności energetycznej (22), sportu i turystyki (21) oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej (18).

Jeśli zaś chodzi o podział regionalny to liderem jest tu woj. mazowieckie, gdzie podpisano 31 umów. Na kolejnych miejscach znajdują się woj. śląskie (21), pomorskie (18), dolnośląskie (16), małopolskie (13) i wielkopolskie (12). Najgorzej w tym zestawieniu wypada woj. lubelskie gdzie zawarto tylko jedną umowę PPP na budowę hali sportowej w miejscowości Karczmiska.

Ogółem od 2009 r. do końca listopada 2020 r. zawarto umowy PPP o łącznej wartości 7,52 mld zł. W 2013 r. zawarto umowy o jak dotąd najwyższej wartości (2,1 mld zł), w tym umowy na: budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w Poznaniu (783 mln zł), a także powstanie sieci szerokopasmowej w woj. mazowieckim (458 mln zł) oraz podkarpackim (310 mln zł). Od tego czasu na polskim rynku PPP głównie podpisywane były umowy o niższej wartości. Średnia wartość kontraktów zawieranych w latach 2009-2018 wynosiła 46 mln zł.

W 2019 r. nastąpiła pozytywna zmiana – zanotowano wyraźny wzrost wartości projektów PPP. W ubiegłym roku zawarto 9 umów na kwotę ponad 1,3 mld zł, w tym największą jak dotąd w naszym kraju umowę PPP (850 mln zł). Dotyczyła ona budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii do zapewnienia dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie.

Zamierzenia inwestycyjne

Na koniec listopada 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zidentyfikowało łącznie 132 zamierzenia inwestycyjne na różnych etapach przygotowania. Najwięcej (77% projektów zgłoszonych do bazy resortu) znajduje się w fazie przed ogłoszeniem postępowania tj. na etapie pomysłu, oceny efektywności lub wyboru doradcy. Pozostałe 23% stanowią postępowania na wybór partnera prywatnego będące w toku. Wśród nich najwięcej inwestycji jest na etapie prowadzenia negocjacji.

Najwięcej projektów planowanych do realizacji jest w sektorze sportu i turystyki (28), infrastruktury transportowej (21), efektywności energetycznej (14) oraz mieszkalnictwa (13).

W podziale regionalnym zamierzeń inwestycyjnych PPP dominuje woj. mazowieckie, gdzie jest ich 25, a także woj. dolnośląskie (22) i śląskie (19). Województwo łódzkie jest obecnie jedynym, bez ani jednego planowanego zadania.

Największym obecnie zamierzeniem inwestycyjnym w formule PPP jest budowa Portu Centralnego na wodach Zatoki Gdańskiej, którego wartość szacowana jest na 12 mld zł.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *