Adam Stolarz i Robert Sobków w zarządzie Trakcji

dwie linie kolejowe

Ten post dostępny jest także w języku: English

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), jeden z akcjonariuszy Trakcji PRKiI, złożyła oświadczenie o powołaniu na członków zarządu spółki Adama Stolarza i Roberta Sobków. Pierwszy z nich odpowiedzialny będzie w firmie za kluczowych klientów, drugi zaś za audyt wewnętrzny.

Wiele lat nauki i doświadczenia

Adam Stolarz to absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie odbywa także studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Ukończył również State Aid Policy and Practise in the European Community: An Integrative and Interactive Approach – w European Institute of Public Administration w Maastricht. W swojej dotychczasowej karierze był m.in. dyrektorem wykonawczym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czy członkiem zarządu PRI Pol-Aqua. Od kwietnia zeszłego roku pracował na stanowisku dyrektora zarządzającego ARP.

Robert Sobków to z kolei absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu, a także Wydziału Zarządzania, na którym w 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W latach 2018-2019 był wiceprezesem grupy Lotos ds. finansowych, a wcześniej pełnił funkcję m.in. prezesa LMB Consulting oraz wiceprezesa ds. finansowych firmy Tonsil.

Po licznych zmianach w ostatnich tygodniach, obecny skład zarządu Trakcji PRKiI wygląda następująco:

  • Marcin Lewandowski, prezes zarządu dyrektor generalny
  • Paweł Nogalski, wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy
  • Aldas Rusevicius, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. rynków bałtyckich
  • Adam Stolarz, członek zarządu, dyrektor ds. kluczowych klientów
  • Robert Sobków, członek zarządu, dyrektor ds. audytu wewnętrznego

Ponad 18% głosów

Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała również, o objęciu 3 589 080 akcji na okaziciela serii B oraz 12 528 567 akcji imiennych serii C Trakcji, które stanowią łącznie 18,64% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Na dzień 30 września br. Trakcja posiadała portfel zamówień na poziomie 2,78 mld zł. Na wyniki spółki wciąż wpływ mają ogromne straty poniesione w I połowie 2019 r. wynikające z rozliczania niskomarżowych historycznych kontraktów. Po trzech kwartałach br. skonsolidowane przychody wyniosły 1 082 mln zł ( -1,4% r/r), spółka poniosła 80,9 mln zł straty netto (w analogicznym okresie ub. r. strata wyniosła 13,5 mln zł).

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *