Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane

biały kask

Ten post dostępny jest także w języku: English

9 grudnia 2020, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o koncesji na roboty budowlane. Kancelaria Prezydenta poinformowała o dostosowaniu przepisów umowy o koncesji na roboty budowlane, tak aby była zgodna z obowiązującym od 1 stycznia 2021, Prawem zamówień publicznych (Pzp).

W nowelizacji zawarto zmiany przepisów unijnej dyrektywy 2014/23/UE, które dotyczą przesłanek wyłączenia stosowania ustawy o umowie koncesji, a także podstaw wykluczenia z postępowania o zawarcie umowy koncesji.

Wprowadzona została szacunkowa kwota umów koncesji. Nieprzekroczenie kwoty będzie równoznaczne ze zwolnieniem osoby zamawiającej z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp. Nastąpiła rezygnacja posługiwania się kwotą w walucie euro, a także wprowadzony został stały próg stosowania ustawy w złotówkach, który wyniesie 130 tys. zł.

Zostały również uregulowane przepisy unijne odnoszące się do definicji zamawiającego, wyłączeń, mieszanych koncesji, a także podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zawarcie umowy koncesji.

W ustawie znajdują się liczne zmiany w stosunku do ustawy z 11 września ubiegłego roku, Prawo zamówień publicznych. Należą do nich m.in.:

  • uchylenie stosowania procedury zamówień do zamówień poniżej 130 tys. zł (lecz nie mniejszych niż 50 tys. zł), czyli zamówień bagatelnych;
  • odejście od ograniczeń zawierania umów do 4 lat w sprawie zamówienia publicznego;
  • zmiana w regulacji waloryzacji wynagrodzenia, gdy czas między wyborem wykonawcy a zawarciem umowy zostanie wydłużony;
  • uniemożliwienie podejmowania dodatkowych prac zarobkowych przez członka Krajowej Izby Odwoławczej, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, badawczym, lub badawczo-dydaktycznym, nieprzekraczającego pełnego wymiaru czasu pracowników zajmujących te stanowiska;
  • obowiązek zamawiającego do informowania organu kontroli o wcześniej przeprowadzonej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontroli oraz udostępniania wyników tej kontroli.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *