Arkadiusz Arciszewski w zarządzie Trakcji PRKiI

Arkadiusz Arciszewski Trakcja PRKiI

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada nadzorcza Trakcji PRKiI, 10 października br. powołał na stanowisko wiceprezesa zarządu, związanego z firmą od grudnia ubiegłego roku, Arkadiusza Arciszewskiego, który będzie odpowiedzialny w spółce za pion techniczny. Tym samym zarząd firmy ma obecnie czteroosobowy skład.

Bogate doświadczenie

Arkadiusz Arciszewski to absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa Lądowego o specjalizacji Budowa Dróg i Mostów. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży, zarówno po stronie generalnego wykonawcy jak i inwestora. W swojej karierze pracował m.in. dla takich firm jak Strabag, Polaqua, Budimex, czy PKP PLK, w których zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji.

Z Trakcją związany jest od grudnia 2018 r., kiedy to zaczął pracę w spółce na stanowisku dyrektora dywizji drogowo-mostowej. W sierpniu br. został natomiast dyrektorem operacyjnym odpowiadającym za pion produkcji.

W swojej bogatej karierze zawodowej był odpowiedzialny za szereg kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, takich jak modernizacja linii kolejowej E 65, budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa, czy budowa trasy mostu północnego w Warszawie.

Obecny skład zarządu spółki uzupełniają: Marcin Lewandowski, prezes zarządu oraz wiceprezesi Paweł Nogalski i Aldas Rusevičius. 30 września br. organ wykonawczy Trakcji opuścili Marek Kacprzak oraz Maciej Sobczyk.

Ryzyko wkalkulowane w oferty

Arkadiusz Arciszewski w dniu nominacji na stanowisko wiceprezesa Trakcji brał udział w dyskusji panelowej poświęconej obszarom największego potencjału oraz zagrożeń w sektorze budownictwa inżynieryjnego na organizowanym przez PMR IV Forum Budownictwo w Polsce 2020. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że w jego ocenie podczas współpracy z GDDKiA oraz PKP PLK ryzyka są cały czas zbyt przerzucone na wykonawcę. Konieczność ich uwzględnienia w ofertach sprawia, że nagminnie przekraczane są kosztorysy inwestorskie.

Nowy wiceprezes Trakcji podkreślił, że jako dyrektor produkcji zwracał szczególną uwagę swoim współpracownikom, aby w kwestiach finansowych unikali roszczeń, gdyż to od razu kieruje spór na ścieżkę sądową. Istotne jest wypracowanie takiego mechanizmu, który oszczędzi prace sędziom i pomoże w prowadzeniu dialogu dążącego do rozwiązania konfliktu w sposób szybki i skuteczny. Kwestie waloryzacyjne są również bardzo istotne, ale powinniśmy na sytuację spojrzeć szerzej, bo nie tylko waloryzacja jest obecnie kłopotem, zwrócił uwagę Arkadiusz Arciszewski.

Trakcja PRKiI w I połowie 2019 r. zanotowała 35,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej oraz 655,42 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *