Awbud: Paweł Tamborski nowym prezesem zarządu

laptop

Ten post dostępny jest także w języku: English

Paweł Tamborski, który jest w zarządzie spółki Awbud od 4 października, właśnie powołany został na jej nowego prezesa. Jednocześnie rada nadzorcza (RN) firmy odwołała swojego przewodniczącego Wiesława Cholewę, który oddelegowany został do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu na okres 3 miesięcy. Nowym przewodniczącym RN został natomiast Michał Feist.

Nowy prezes z dużym doświadczeniem

Paweł Tamborski zastąpił na stanowisku prezesa związaną z firmą od 2014 r. Anetę Bińkiewicz, która kilka dni wcześniej zrezygnowała z pełnionej funkcji bez podania przyczyny.

Nowy prezes Awbudu to absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swojej dotychczasowej karierze pracował m.in. jako zastępca dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego w Wielkopolskim Banku Kredytowym, czy jako szef zespołu rynków kapitałowych dla Europy Centralnej i Wschodniej. Pracował również w Ministerstwie Skarbu Państwa, a także był prezesem zarządu GPW w Warszawie.

Strata w I połowie roku

W I połowie 2019 r. Awbud zanotował 15,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, wobec 3,56 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 127,75 mln zł, w porównaniu do 98,62 mln zł w I połowie 2018 r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *