Awbud ze stratą w I kw. 2019 r.

Cztery żółte kaski

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa Awbud w I kw. 2019 r. zanotowała ponad 5 mln zł straty netto, poinformowała spółka w swoim raporcie finansowym. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wzrosły o 11% r/r.

Strata netto

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2019 r. Awbud zanotował 5,3 mln zł straty netto, wobec 0,3 mln zł zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik netto obciąża m.in. ujemna marża brutto ze sprzedaży realizowanych kontraktów w wysokości prawie 0,9 mln zł. W I kw. 2018 r. Awbud osiągnął dodatnią marżę brutto w wysokości 4,2 mln zł.

Jako główny powód straty spółka wskazuje rosnące koszty materiałów i robocizny. Awbud podaje w raporcie, że wzrost kosztów, który jest wyższy od dynamiki wzrostu cen produkcji sprzedanej budownictwa powoduje, że kontrakty zawarte w latach 2015-2017 są obecnie nierentowne.

Wzrost przychodów

Przychody ze sprzedaży w I kw. br. wyniosły 50,5 mln zł, w porównaniu do 45,3 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost przychodów o 11,4% r/r. Sprzedaż w działalności budowlano-montażowej wyniosła 36,3 mln zł, co jest wynikiem o 5,7% wyższym zanotowanym w I kw. 2018 r. Przychody w ramach usług instalacyjnych wyniosły 14,2 mln zł, co oznacza wzrost o 28,7 % r/r.

Awbud z Murapolem

W ubiegłym roku Awbud zawarł porozumienie z Murapolem, w ramach którego spółka będzie generalnym wykonawcą inwestycji mieszkaniowych Murapolu. Sojusz będzie obowiązywał w latach 2019-2021. Ma się to przełożyć na przychody na poziomie 200 mln zł rocznie.  

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *