Baltic Pipe z unijnym wsparciem

Ten post dostępny jest także w języku: English

Unia Europejska (UE) przeznaczy ze swojego budżetu blisko 215 mln € na budowę gazociągu Baltic Pipe, dwukierunkowego połączenia gazowego między Polską a Danią. Środki pochodzą z instrumentu „Łącząc Europę”, który finansuje projekty o priorytetowym znaczeniu dla UE. Dofinansowanie zostało przyznane spółce Gaz-System, która jest odpowiedzialna za realizację polskiej części inwestycji. Jest to czwarte unijne wsparcie projektu Baltic Pipe, wcześniej sfinansowano studium wykonalności i prace projektowe.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny polegający na realizacji nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i Polsce oraz do odbiorców w sąsiednich krajach. Budowa gazociągu ma się rozpocząć w 2020 r., a jej zakończenie planowane jest w październiku 2022 r.

Państwa członkowskie UE zaakceptowały propozycje Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektów infrastruktury energetycznej o łącznej kwocie 800 mln €. Przyznano na inwestycje związane z energią elektryczną i inteligentnych sieci 504 mln € i 286 mln € z sektora gazowego. Na badania dotyczące infrastruktury transportowania dwutlenku węgla przeznaczono 9,3 mln €.
Państwa bałtyckie otrzymały także wsparcie na budowę projektu synchronizacji systemów przesyłu energii w kwocie 323 mln €.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *