Będzie jesienny wysyp domów do 70 m2?

Construction

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany mają na celu m.in. umożliwienie budowy domów do 70 m2 bez pozwoleń – jednego ze sztandarowych projektów Polskiego Ładu. Biorąc pod uwagę, że przepisy mają wejść w życie miesiąc po ich ogłoszeniu – pierwsze budowy mogą ruszyć już jesienią.

Rządowa propozycja pozwala na budowę domów jednorodzinnych do 70 m2 w uproszczonej formule – bez pozwolenia na budowę, dziennika budowy i bez konieczności ustanawiania kierownika budowy. Zamiast tego zastąpi je tzw. procedura zgłoszenia wraz z projektem budowlanym. W praktyce oznacza to, że zgłoszenie budowy będzie wymagało jedynie sporządzenia i złożenia projektu budowlanego. Jednocześnie, ze względów bezpieczeństwa, projekt zakłada budowę nie większych niż dwukondygnacyjnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych do 70 m2, o powierzchni użytkowej maksymalnie 90 m2, przy czym dodatkowe 20 m2 może być wykorzystane jako poddasze. Warto zaznaczyć, że przy obliczaniu powierzchni użytkowej budynku uwzględniana będzie w pełnym zakresie lub w 100% powierzchnia pomieszczeń lub ich części o wysokości równej lub większej niż 2,20 m, natomiast o wysokości 1,40-2,20 m – 50%. Nie będzie uwzględniana powierzchnia pomieszczeń o wysokości mniejszej niż 1,40 metra.

Nadal jednak będzie istniał wymóg uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczyć to będzie również domów o powierzchni 70 m2. Projekt zakłada również wymóg lokalizacji maksymalnie jednego takiego budynku na 1 tys. m2 powierzchni działki, co oznacza, że jeśli przyjęta procedura ma być zastosowana do budowy dwóch domów – działka musi mieć 2 tys. m2 powierzchni. To powinno zapewnić, że ustawa będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, uniemożliwiając – zdaniem autorów – budowę osiedli wielorodzinnych. W przypadku mniejszej działki również będzie można wybudować maksymalnie jeden dom „na zgłoszenie”, do którego trzeba będzie dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Wówczas organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej informację o doręczeniu zgłoszenia oraz sprzeciwu wobec inwestycji na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni.

Domki letniskowe uwzględnione

Projekt nowelizacji przewiduje również zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolnostojących parterowych budynków przeznaczonych na cele rekreacji indywidualnej i okresowego wypoczynku z 35 m2 do 70 m2. W tym przypadku uwzględniono również ograniczenie wynikające ze względów bezpieczeństwa – rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie powinna przekraczać 6 m, a wysięg wsporników ograniczono do 2 m.

Czy czeka nas jesienny boom w budownictwie?

Obecnie projekt ustawy jest jeszcze na etapie opiniowania. Zakładając, że w trakcie procesu legislacyjnego nie pojawią się żadne problemy, a także biorąc pod uwagę miesięczny termin wejścia w życie przepisów po wprowadzeniu ustawy, budowa pierwszych domów z ułatwieniami może rozpocząć się już jesienią.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *