Blisko 140 km autostrad w budowie, kolejnych 114 km na etapie przetargu

węzeł drogowy w lesie

Ten post dostępny jest także w języku: English

Obecnie w Polsce długość dróg szybkiego ruchu wynosi 4 269 km, z czego 1 712 km to autostrady. GDDKiA realizuje kolejne inwestycje.

Ogólny stan autostrad

W chwili obecnej odbywają się prace na odcinkach autostrad A1, A2 i A18. Planowana jest rozbudowa autostrady A4, a nowa infrastruktura jest przygotowywana dla dróg A6 i A8. 139 km autostrad jest obecnie w realizacji, a nad 114 km odbywa się przetarg. Po ukończeniu budowy autostrady A50, która jest w trakcie planowania, długość autostrad w Polsce ma wynieść ok. 2 100 km.

W Polsce, większość autostrad składa się z dwóch pasów ruchu na obu jezdniach. Zwiększona ilość pasów występuje jedynie na odcinkach, które przechodzą przez aglomeracje miejskie lub w ich pobliżu. Zaliczają się do nich: autostrada A1 w województwie śląskim, obwodnica Poznania i odcinek Pruszków – Konotopa (wlot do Warszawy) na A2, przejście przez konurbację górnośląską na A4, niewielka część obwodnicy Krakowa oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia na A8.

Odcinek A1, który jest obecnie w budowie, będzie najdłuższym odcinkiem autostrady z trzypasmowym przekrojem szlakowym. Jednak to A2 ma szansę na najdłuższy odcinek, po poszerzeniu o dodatkowy pas ruchu pomiędzy Łodzią i Warszawą. Wszystkie dwupasmowe odcinki autostrad, które zostały oddane do użytku w ostatnich latach, mają rezerwę terenu w razie ewentualnej budowy dodatkowego pasa ruchu.

Ponad 712 km płatnych autostrad

Spośród sześciu funkcjonujących w Polsce autostrad, trzy z nich (A1, A2, A4) posiadają odcinki, na których pobierane są opłaty. Obowiązują one na niektórych odcinkach zarządzanych przez GDDKiA: autostrada A2 na odcinku Konin – Stryków oraz autostrada A4 na odcinku Wrocław (węzeł Bielany Wrocławskie) – Sośnica (węzeł Sośnica), a także na odcinkach zarządzanych przez koncesjonariuszy, którymi są odcinek autostrady A1 Rusocin – Nowa Wieś, A2 od Konina do Świecka, a także A4 Kraków – Katowice. Łączna długość autostrad, którymi zarządza GDDKiA, wynosi 1244 km, z czego 261,4 km są to trasy płatne. 468 km autostrad znajduje się w zarządzie koncesjonariuszy, z których 451 km jest płatne.

Autostrada A1

Na 81 kilometrowym odcinku między miastem Tuszyn i obwodnicą Częstochowy, budowany odcinek autostrady A1 podzielony został na pięć kontraktów. Cztery z nich znajdują się w województwie łódzkim, a jeden w śląskim. Jest to skomplikowana inwestycja, o czym świadczą prace przy nieprzerwanym ruchu samochodowym.

Na całej długości czterech odcinków, Tuszyn – Piotrków Trybunalski, Kamieńsk – Radomsko, Radomsko – granica województw śląskiego i łódzkiego, oraz od granicy województw do początku obwodnicy Częstochowy, do dyspozycji jest nowa betonowa jezdnia. Jest to 57 km odcinek z dwoma pasami w każdym kierunku. Na początkowym fragmencie odcinka Piotrków Trybunalski – Kamieńsk, czyli kolejnych czterech kilometrach trasy, dostępny jest jeden pas ruchu w każdą stronę. Warunki jazdy po budowanej autostradzie zostały poprawione przez zmiany organizacji ruchu. Były to w szczególności usunięcie ronda tymczasowego na węźle Piotrków Trybunalski Południe, a także oddanie do użytku wiaduktu na węźle Piotrków Trybunalski Zachód i węzła Radomsko. Dzięki wprowadzonym zmianom, umożliwiona została rozbiórka ostatnich fragmentów starej jezdni DK1.

Zakończenie budowy autostrady A1 w województwie śląskim i łódzkim planowane jest na rok 2022. W roku 2021, planowane jest oddanie do użytku 39,6 km trasy: 15,9 km na odcinku Tuszyn – Piotrków Trybunalski Południe,16,7 km na odcinku Kamieńsk – Radomsko oraz Radomsko do granicy woj. łódzkiego i śląskiego – 7 km. Do dyspozycji będą dwie jezdnie trzypasmowe, a na kolejnych dwóch odcinkach co najmniej jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu. Trzy pasy na całym odcinku Tuszyn – obwodnica Częstochowy będą dostępne w roku 2022.

Na autostradowej obwodnicy Częstochowy oraz przy wiadukcie autostradowym WA352, znajdującym się na połączeniu obwodnicy z obecnie budowanym odcinkiem autostrady, trwają prace wykończeniowe.

483,4 km autostrady A2 jest w eksploatacji, z czego 331 km pod zarządem GDDKiA, a 152 km w zarządzie koncesjonariusza Gdańsk Transport Company, na odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe). 80,7 km trasy jest w realizacji, co daje łącznie 564,1 km.

Autostrada A2

W 2020 roku, do użytku zostało oddanych 15 km autostrady A2 od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. W sumie, autostrada na wschód od Warszawy majuż 36 km. Kolejne relacje komunikacyjne na węźle Lubelska, który stanowi połączenie autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2 i S17, zostały udostępnione do użytku. Ponadto zostały podpisane umowy na budowę dwóch odcinków tej trasy, między węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Zakończenie prac jest planowane na 2023 rok. W przetargu na projekt i budowę 13 km odcinka między węzłami Groszki i Gręzów, zwycięska oferta została wybrana na początku grudnia 2020 r. Trwa przetarg na realizację odcinka A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej. 23 grudnia 2020 r. przedstawione zostały oferty na zaprojektowanie i budowę fragmentu autostrady A2 mierzącego 19 kilometrów, pomiędzy węzłem Siedlce Zachód a miejscowością Malinowiec, zaś 15 stycznia br. podana została informacja o ofertach realizacji  około 12,5-kilometrowego fragmentu trasy pomiędzy węzłem Łukowisko i miejscowością Swory.

GDDKiA jest w trakcie szukania projektanta odcinka autostrady A2 na wschód od Warszawy, liczącego ok. 32 kilometry, od węzła Biała Podlaska do granicy z Białorusią.

Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą znacznie wzrosło natężenie ruchu, co doprowadziło do podjęcia decyzji o budowie ok. 89 km dodatkowego pasa ruchu na tym odcinku dla każdej z jezdni. W Łodzi i Warszawie, przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska prowadzone są postępowania administracyjne  w sprawie wydania decyzji środowiskowych w zakresie poszerzenia jezdni. Od węzła Konotopa do węzła Pruszków, autostrada będzie miała po cztery pasy ruchu na jednej jezdni. Z kolei odcinek do węzła Łódź Północ będzie miał po trzy pasy ruchu. Po uzyskaniu środków finansowych, następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj. Planowany okres budowy potrwa około dwóch lat i będzie przebiegał bez wyłączenia odcinka z użytkowania. Przewidziane zakończenie prac nastąpi w roku 2025.

487,5 km autostrady A2 jest w eksploatacji, z czego około 232,5 km w zarządzie GDDKiA gdzie płatny jest 99km odcinek Konin-Stryków; natomiast ok. 255 km autostrady, z czego 238 km jest płatne, jest w zarządzie koncesjonariusza Autostrada Wielkopolska na odcinku Konin – Świecko. W realizacji znajduje się 24,5 km, w przetargu: 76,3 km, a w przygotowaniu: 32,3 km. Łączna długość autostrady będzie wynosić 620,6 km.

Autostrada A4

Na odcinku dolnośląskim autostrady A4 zostały rozpoczęte prace przygotowawcze, mające na celu poprawę warunków jazdy. 29 grudnia 2020 r., zostały ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji budowy autostrady A4 na odcinku Krzyżowa – Wrocław, a także na budowę drogi ekspresowej S5 Sobótka – Bolków. Działania te dotyczą opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), oraz programem funkcjonalno-użytkowym.

Pierwszy przetarg odbędzie się w sprawie opracowania dokumentacji ok. 36 km odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa do węzła Legnica Południe.  W zakresie dokumentacji STEŚ-R, zostaną rozpatrzone warianty rozbudowy autostrady A4 dla danego odcinka. Kolejny przetarg będzie dotyczył 80 km odcinka A4 od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów, oraz 50 km drogi ekspresowej S5 Bolków-Sobótka, ze względu na interakcję drogi S5 z autostradą A4. Rozpatrzone zostaną trzy warianty przebudowy A4 oraz budowy S5, w ramach dokumentacji STEŚ-R.

W grudniu została podpisana umowa na projekt i realizację dodatkowego pasa ruchu jezdni prawej, o długości 900 m, na odcinku A4, od węzła Kraków Południe do wiaduktu na ulicy Kąpielowej, będącego częścią Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa. Wykonaniem inwestycji zajmie się Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy, według którego koszt wszystkich prac wyniesie 14,48 mln zł.

22 grudnia został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji rozbudowy węzła Kraków Południe, w miejscu skrzyżowania autostrady A4 z drogą krajową nr 7 (Zakopianka), a także na uzyskanie decyzji administracyjnych i nadzoru autorskiego. Odcinek od węzła Kraków Południe do Balic oraz odcinek zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska nadal nie są uwzględniane w projektach rozbudowy.

W eksploatacji jest 667 km drogi A4, w tym ok. 606 km w zarządzie GDDKiA, z czego 162,4 km płatne na odcinku Wrocław (węzeł Bielany Wrocławskie) – Sośnica (węzeł Gliwice Sośnica), natomiast ok. 61 km jest w zarządzie koncesjonariusza: Stalexport Autostrada Małopolska SA.

Autostrady A6 i A8

Wraz z początkiem września, jako pierwszy etap rozbudowy,  podpisana została umowa na Regionalny Projekt Wdrożeniowy, w zakresie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci transportowej TEN-T. W ramach projektu, Autostradowa Obwodnica Wrocławia (A8) zyska inteligentny system teleinformatyczny, który umożliwi uruchomienie usług ITS. Wzdłuż wybranych odcinków A8 powstaną nowe ekrany akustyczne.

Zatwierdzenie Programu Inwestycji przez Ministra Infrastruktury umożliwiło przyznanie finansowania na przygotowanie i realizację wiaduktu z drogami dojazdowymi i placami do zawracania na autostradzie A6, która znajduje się na zachód od MOP Kołbaskowo, tuż przy granicy z Niemcami.

9 grudnia 2020 roku do ruchu został oddany 3,5 km odcinek autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica, który do tej pory miał oznaczenie drogi ekspresowej.

Obecnie, w eksploatacji jest 22,7 km autostrady A8 oraz 28,8 km autostrady A6.

Autostrada A18

Od 2006 roku, między Olszyną i Golnicami w użytkowaniu jest jezdnia przyszłej autostrady A18. Zostanie zlikwidowana 70 km stara jezdnia południowa, a w ramach dostosowania drogi do parametrów autostrady, wybudowane zostaną węzły, pasy włączania i wyłączania z MOP oraz przejścia dla zwierząt.

W realizacji są dwa odcinki A18 od granicy państwa do węzła Iłowa, natomiast kolejne odcinki do węzła Golnice, znajdującego się w województwie dolnośląskim, są w finalnym etapie procedury przetargowej. Podpisanie umów dotyczących obydwu odcinków planowane jest na pierwszy kwartał 2021 r..

W realizacji jest 33,6 km, w przetargu: 37,8 km, a łącznie jest to 71,4 km.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *