Blok energetyczny Puławy z wykonawcą

Rafineria

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisała z konsorcjum firm w składzie Polimex-Mostostal, Polimex Energetyka i SBB Energy umowę na realizację inwestycji budowy bloku energetycznego w Puławach. Blok o mocy elektrycznej brutto 90-100 MWe będzie opalany węglem kamiennym.

Kontrakt na 1,2 mld zł

Przedmiotem umowy jest budowa bloku upustowo-kondensacyjnego z kotłem pyłowym węglowym z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi.  

Wynagrodzenie należne konsorcjum wynosi 1,16 mld zł. Z kolei całkowity budżet projektu wynosi 1,2 mld zł netto. Pozostałe koszty będą obejmować m.in. koszty integracji bloku energetycznego z istniejącymi instalacjami, a także koszty inżyniera kontraktu.

W przetargu złożone zostały trzy oferty. Oprócz wybranego konsorcjum, oferty złożyło także konsorcjum, którego liderem jest Rafako oraz PowerChina Nuclear Engineering Company Limited.

Pod klucz

Realizacja projektu będzie się odbywać w formule „pod klucz” uwzględniającej całość robót budowlanych, dostawy oraz usługi potrzebne do uruchomienia bloku energetycznego. Zakres budowy będzie obejmował kompletny blok węglowy zawierający wszelkie urządzenia i instalacje technologiczne niezbędne dla kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

ZA Puławy mają prawo wydać wykonawcy polecenie rozpoczęcia prac w terminie trzech miesięcy od podpisania umowy. Przekazanie bloku do użytkowania powinno nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia wyznaczonego przez spółkę w poleceniu rozpoczęcia prac.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *