BOŚ chce osiągnąć neutralność klimatyczną w 2030 r.

BOŚ

Ten post dostępny jest także w języku: English

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) opublikował pierwszy raport ESG, w którym opisano strategię mającą zwiększyć udział zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% w 2023 r. Dodatkowo bank ogłosił, że do 2030 r. zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną, poprzez redukcje śladu węglowego, korzystanie z energii z OZE oraz udoskonalenie systemu zarządzania odpadami.

W ramach strategii dotyczącej zrównoważonego rozwoju BOŚ będzie realizował wewnętrzne i zewnętrzne działania w zakresie środowiska i klimatu, otoczenia społecznego oraz ładu korporacyjnego. Zdaniem Wojciecha Hanna, prezesa Zarządu BOŚ, zaangażowanie sektora bankowego jest bardzo istotnym elementem w procesie realizacji celów klimatycznych. Jako bank specjalistyczny, BOŚ chce brać czynny udział w proekologicznych przemianach oraz wspomagać swoich partnerów w realizacji zielonych projektów.

BOŚ wciąż będzie angażować się w rozwój zielonych produktów finansowych, a celem banku jest zwiększenie znaczenia tych produktów w działalności biznesowej. BOŚ podaje, że w 2023 r. udział zielonych aktywów w portfelu kredytowym ma wynieść 50%, co będzie wyraźnym wzrostem w porównaniu do 36,3% pod koniec 2020 r. Dodatkowo bank zapowiada zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów zrównoważonych, współpracując z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wzrost ten ma sięgnąć nawet 400 mln zł w 2022 r. Bank poinformował również, że będzie redukować finansowanie wydobycia węgla energetycznego i nowych bloków węglowych.

BOŚ osiągnie neutralność klimatyczną?

Bank zdecydował się na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a ostatecznym celem nowej polityki klimatycznej ma być neutralność klimatyczna w 2030 r. BOŚ zamierza zredukować ślad węglowy o 20% w porównaniu do 2020 r., a także zmodernizować flotę pojazdów, w taki sposób, aby do końca 2023 r. samochody hybrydowe lub elektryczne stanowiły 30% używanych pojazdów. W 2022 r. bank chce także całkowicie przestawić się na energię elektryczną pochodzącą z OZE, a w przyszłości będzie też zwiększać udział oświetlenia energooszczędnego. Ponadto zmianom ulegnie system zarządzania odpadami, a także wdrożona zostanie polityka środowiskowa i klimatyczna. Warto zauważyć, że w br. BOŚ zredukował emisję CO2 o 49%, a kupowana energia elektryczna w 97% wytwarzana była z OZE.

W planach banku jest uzyskanie jeszcze w tym roku ratingu ESG, natomiast od 2023 r. wszystkie transakcje BOŚ z klientami instytucjonalnymi będą objęte oceną ryzyka ESG. Bank zapowiada, że raporty ESG mają być publikowane co rok.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *