Budimex i Strabag nie wybudują odcinka autostrady A1

Konsorcjum składające się z firm Budimex i Strabag nie podpisze umowy na realizację fragmentu ostatniego z „łódzkich” odcinków autostrady A1. Kontrakt miał dotyczyć odcinka węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) o długości 24 km. Odcinek, o którym mowa, to jedna z pięciu części, na które podzielono konieczną do wybudowania autostradę między Tuszynem a Częstochową.

W październiku z podpisania umowy na ten odcinek zrezygnowało konsorcjum z udziałem firm PBDiM Kobylarnia i Mirbudu, których oferta okazała się najkorzystniejsza (678,047 mln zł). Wcześniej firma Polaqua (859,655 mln zł) została wykluczona z przetargu, a firma Intercor (650 mln zł) nie przedłużyła terminu związania ofertą i wycofała się z podpisania kontraktu. Ostatnią ofertą była pochodząca od konsorcjum Budimex i Strabag na kwotę 758,568 mln zł, które jednak ostatecznie nie podjęło się wykonawstwa zadania. Budżet łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przeznaczony na realizację tej inwestycji wynosi 943,018 mln zł brutto. W tej sytuacji GDDKiA musi unieważnić przetarg i wszcząć nowe postępowanie, gdyż nie ma już innych ofert.

Od rozpoczęcia przetargu minął już prawie rok i w tym czasie nastąpiła dynamiczna zmiana warunków rynkowych. Znaczący wzrost cen materiałów budowlanych, kosztów pracy oraz usług świadczonych przez podwykonawców spowodował, iż realizacja tego kontraktu mogłaby przynieść duże straty.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *