Budimex zwiększa przychody i stawia na kolej

Panie remontują tory

Ten post dostępny jest także w języku: English

Budimex, niezmienny lider polskiego budownictwa, w 2019 r. zwiększył przychody o 2,5% rok do roku, przy 226 mln zł zysku netto. Portfel zamówień firmy na koniec minionego roku wyniósł 10,8 mld zł, z których rekordowe 3,6 mld zł to kontrakty w segmencie kolejowym.

Większe przychody, niższy zysk

Budimex w minionym roku osiągnął 226 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, w porównaniu do 305,4 mln zł zysku w 2018 r., podała spółka. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów ukształtowały się na poziomie 7 569,66 mln zł, wobec 7 387,14 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 2,5% r/r.

Rekordowy udział kolei w portfelu

Grupa zakończyła 2019 r. z portfelem zamówień wartym 10,8 mld, z których rekordowe 3,6 mld zł stanowią kontrakty w segmencie kolejowym. Sytuacja ta skłania firmę do decyzji o zwiększeniu zatrudnienia oraz kolejnych inwestycji kapitałowych w tym obszarze, poinformował Budimex, zwracając jednak uwagę, że problemem nadal pozostaje dostępność wykfalifikowanych pracowników wyspecjalizowanych w dziedzinie kolei.

W minionym roku firma podpisała umowy o łącznej wartości 7,5 mld zł, wobec 6,6 mld zł w 2018 r. Ponadto od początku 2020 r. wartość kontraktów podpisanych przez Budimex oraz złożonych najtańszych ofert to razem już ok. 3 mld zł.

Udany rok dla segmentu deweloperskiego

W 2019 r. segment deweloperski Grupy, czyli Budimex Nieruchomości przedsprzedał netto 1 655 mieszkań oraz sprzedał notarialnie 1 534 lokale, podczas gdy rok wcześniej zanotował 1 208 mieszkań przedsprzedanych i 1 672 lokale sprzedane notarialnie. Obecnie w ofercie posiada ok. 1 500 mieszkań w pięciu lokalizacjach.

W minionym roku Grupa nabyła grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 43 mln zł, wobec 204 mln zł wydanych na działki w 2018 r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *