Budowa domów do 70m2 na zgłoszenie – szansa dla rodzimych firm budowlanych ?

Construction

Ten post dostępny jest także w języku: English

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) opublikował ostatnio opinię na temat projektu ustawy umożliwiającej budowę domów do 70 m2 na zgłoszenie, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Rozwiązanie to może być między innymi odpowiedzią na obecne problemy rynku nieruchomości, w tym ograniczoną podaż nowych mieszkań, rosnące ceny nieruchomości, a także długotrwałe procesy administracyjne uniemożliwiające sprawną budowę domów. Organizacja postuluje jednak wyeliminowanie pewnych niejednoznacznych sformułowań.

ZPP wskazuje, że liberalizacja przepisów budowlanych, mająca na celu uproszczenie procedur związanych ze wznoszeniem prostych budynków mieszkalnych, będzie szansą dla małych rodzimych firm budowlanych, zwłaszcza tych o zasięgu lokalnym lub działających w mniejszych miejscowościach. Jednocześnie organizacja zwróciła uwagę, że proponowane przepisy regulujące dopuszczalność zabudowy w zależności od wielkości działki są niejednoznaczne i mogą budzić wątpliwości interpretacyjne, podkreślając, że np. literalne brzmienie art. 1 ust. 1 lit. a sprawia wrażenie, że aby wybudować jeden dom w proponowanej procedurze, powierzchnia działki musi wynosić co najmniej 1 tys. m2.

Również uzasadnienie do projektu ustawy nie stanowi wystarczającego wyjaśnienia, gdyż z jednej strony wskazuje, że przewiduje wymóg, aby budowane domy do 70 m2 były budynkami wolnostojącymi, natomiast określona dopuszczalna gęstość zabudowy wskazuje, że na działce o powierzchni co najmniej 1 tys. m2 może powstać jeden taki budynek. ZPP zauważa, że dalsze brzmienie uzasadnienia jest z powyższym niespójne, gdyż wskazuje, że jeden taki dom będzie można wybudować nawet na działce o powierzchni 500 m2, podczas gdy budowa dwóch takich domów wymaga działki o powierzchni 2 tys. m2.

Jednocześnie, pomimo pewnych problemów interpretacyjnych, ZPP dostrzega, że inicjatywa ta spowoduje jeszcze silniejszy rozwój branży budowlanej w kraju, a także stworzy warunki do wyrównania potencjału dochodowego małych i średnich przedsiębiorstw z potencjałem i możliwościami największych podmiotów, nastawionych głównie na duże inwestycje deweloperskie.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *