Budowa kolektora zachodniego w Warszawie zakończona

Ten post dostępny jest także w języku: English

Budowa ogólnospławnego kolektora w warszawskiej dzielnicy Ochota została zakończona. Uruchomienie kanału przyczyni się do istotnej poprawy funkcjonowania systemu odbioru ścieków z centralnych dzielnic Warszawy.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w grudniu 2018 roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie a IDS-BUD S.A., pełniącym rolę generalnego wykonawcy. Po pomyślnym przejściu testów i procedur odbiorczych wszystkie obiekty zostały przekazane inwestorowi do eksploatacji, dzięki czemu nieczystości dopływające do przepompowni ścieków na terenie Ochoty mogą być już kierowane do nowego kanału.

Budowa obiektów ochrony środowiska to niezwykle ważne inwestycje dla samorządów i społeczności lokalnych, wymagające dużego doświadczenia wykonawczego i inżynieryjnego. Realizując tę inwestycję, postawiliśmy na partnerską relację z inwestorem, dzięki czemu prace przebiegły sprawnie, przy możliwie niewielkich utrudnieniach w ruchu i ograniczonej do minimum ingerencji w przyrodę miejską. Cieszymy się, że infrastruktura została przekazana Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie i będzie służyć mieszkańcom stolicy, przyczyniając się do bardziej efektywnej ochrony środowiska – powiedział Andrzej Napierski, prezes IDS-BUD S.A.

W ramach umowy wybudowany został ponad 450-metrowy nowy kanał o średnicy 1,2 m na odcinku od istniejącego kolektora w ul. Bohaterów Września (na skrzyżowaniu z ul. Dickensa) do ul. Korotyńskiego. Ponadto kontrakt obejmował budowę ponad 400-metrowego odcinka kanału ogólnospławnego o średnicy 1,2 m w ul. Korotyńskiego na odcinku od nowopowstałego kolektora zachodniego do ul. Grójeckiej. Świadectwo przejęcia infrastruktury zostało wystawione we wrześniu 2020 roku. Wartość projektu wyniosła 14,6 mln zł netto.

– Wyzwaniem przy budowie kolektora na Szczęśliwcach była m.in. struktura i charakter tego terenu. Prace prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych obiektów infrastruktury komunikacyjnej i rekreacyjnej tej części Warszawy, co wymagało skorzystania ze specjalistycznego sprzętu. Co więcej trasa kolektora przebiega przez grunty, które wymagały odpowiedniego zabezpieczenia, by zapewnić wytrzymałość i stabilność kanału. Został on posadowiony na żelbetowej płycie wspartej na betonowych kolumnach CMC, co pozwoliło przenieść obciążenia związane z budową kolektora na słabonośne partie gruntu, znajdujące się bezpośrednio pod kanałem – wyjaśnił Marcin Idzik, prezes DIM Construction.

Budowa kolektora zachodniego w Warszawie to niejedyny projekt, którego generalnym wykonawcą jest IDS-BUD S.A. w obszarze budownictwa wodno-kanalizacyjnego. W realizacji pozostaje m.in. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sierpcu; budowa instalacji suszenia osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Rąbczynie koło Ostrowa Wielkopolskiego; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zielonej Górze w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych, z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji; a także instalacja suszarni osadów ściekowych w powiązaniu technologicznym oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu.

Źródło: IDS-BUD

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *