Budownictwo: deficyt materiałów dostępnych na rynku

Budownictwo

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rosnące ceny przewozu towarów, problemy w łańcuchu dostaw i spowolniony transport z Chin i Stanów Zjednoczonych sprawiają, że budownictwo zmaga się poważnymi brakami komponentów. Deficyt dotyczy wielu materiałów budowlanych, takich jak stal, drewno, cement, wełna do ocieplania czy szkło, a braki materiałów wpływają na planowanie przyszłych inwestycji i przede wszystkim zwiększają ich koszty.

Materiały budowlane i wykończeniowe są coraz trudniej dostępne, a na tę sytuację wpływa również pandemia Covid-19, która powoduje zakłócenia w łańcuchu dostaw. Zdaniem Krzysztofa Koziara, szefa działu doradztwa budowlanego w CBRE, niedobory komponentów determinują obecnie planowane inwestycje, ich koszty, a także wpływają na relacje między inwestorami a wykonawcami. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w obliczu braków materiałów budowlanych wielu wykonawców decyduje się na ich ponowne wykorzystanie, w sytuacjach, kiedy nie obniżają one jakości inwestycji. Coraz częściej w przypadku przebudowy budynków inwestorzy zwracają uwagę na wytwarzanie jak najmniejszej ilości odpadów, starając się korzystać z materiałów, które pozostały z poprzednich konstrukcji.

Wzrosty w branży pomimo braku materiałów?

Pandemia wpłynęła na dostępność wielu materiałów budowlanych, które do tej pory były można było dostać od ręki. Deficyt kompozytów wiąże się również ze wzrostem ich cen, który jest także spowodowany zwiększeniem się cen przewozu towarów. Jednak pomimo problemów z materiałami branża budowlano-montażowa zanotowała w sierpniu br. wzrost o 10,2% w porównaniu do sierpnia 2020 r.

Utrudniony dostęp do surowców przekłada się nie tylko na braki materiałów budowlanych, ale także problemy kadrowe i wzrosty energii. Bardzo dotkliwy jest niedobór stali, która wykorzystywana jest na niemalże każdym etapie inwestycji, od realizacji konstrukcji budynku po elementy wykończenia i mebli. Jak podkreśla Krzysztof Koziar, podwyższa to koszty inwestycji i wymaga precyzyjnego planowania.

Wykonawcy rezygnują z inwestycji?

Ciągłe zmiany kosztów tworzą sytuacje, w których generalni wykonawcy nie składają ofert, zakładając, że mogą nie zrealizować budowy. Co więcej, wykonawcy decydują się również na wycofanie z inwestycji, a jest to spowodowane tym, że koszty kar umownych są często niższe niż ceny materiałów.

Sytuacja na rynku materiałów może się utrzymać, jeśli wprowadzone zostaną kolejne lockdowny, które spowodują kolejne utrudnienia w łańcuchu dostaw. Jednak jeśli sytuacja pandemiczna poprawi się, można liczyć stopniową stabilizację w drugiej połowie 2022 r.

Grupa CBRE jest jedna z największych firm doradczych, które świadczą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych. Spółka pojawia się na listach Fortune 500 i S&P 500 i zatrudnia ponad 100 000 pracowników oraz współpracuje z licznymi podmiotami stowarzyszonymi i partnerskimi.

Podczas zeszłorocznej, V edycji branżowego Forum PMR: BUDOWNICTWO W POLSCE 2021, według sondy przeprowadzonej wśród gości wydarzenia, największym wyzwaniem z jakim branża miała się zmierzyć w ostatnim roku było zapełnienie portfela zleceń oraz obserwowane osłabienie popytu na usługi budowlane. Co ciekawe, tylko 1% uczestników sondy wskazało wówczas, że to rosnące koszty materiałów budowlanych będą stanowiły dla budownictwa największe wyzwanie, które dziś wyrastają na największą bolączkę całej branży. Potwierdzają to zarówno wyniki tegorocznej sondy, dane PMR, jak i opinie uczestników Forum. Problemy z silnie drożejącymi materiałami budowlanymi oraz ich dostępnością stanowią obecnie najbardziej doskwierające firmom budowlanym bariery bieżącej działalności. Jedynie nieco mniej dotkliwe w ocenie firm budowlanych są kłopoty z dostępnością pracowników, i to zarówno wykwalifikowanych specjalistów, jak i podstawowej siły roboczej. Więcej: Sektor u progu wielkich inwestycji w dobie zawirowań na rynku materiałów budowlanych. Doroczna branżowa debata „VI Forum Budownictwo w Polsce” za nami!

Wiecej informacji w raportah PMR:

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *