Budownictwo kluczowym wyzwaniem w Ministerstwie Rozwoju

budowa w trakcie

Ten post dostępny jest także w języku: English

Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, która utrzymała stanowisko w nowym rządzie, zapowiedziała, że budownictwo będzie największym wyzwaniem w jej resorcie. Ministerstwo Rozwoju w nowym rządzie powstało z przekształcenia się poprzedniego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.  Do resortu włączono dwa nowe działy: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także dział turystyka.

Przyspieszenie Mieszkania Plus?

W ramach budownictwa kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście realizacja programu Mieszkanie Plus. Minister uznaje za najważniejsze wyzwania odpowiednią lokalizację projektów (łącznie z geolokalizacją w celu optymalizacji kosztów), zwiększenie roli podmiotów państwowych w programie, usprawnienie w ramach społecznego budownictwa czynszowego oraz socjalnego, jak również współpraca z podmiotami zewnętrznymi – deweloperami komercyjnymi. Minister stwierdziła w wywiadzie dla PAP: „Chodzi o model, realizowany już w niektórych krajach, w którym deweloper komercyjny budując komercyjne nieruchomości jest zobligowany do tego, by część mieszkań, które wypuszcza na rynek, było w systemie affordable. Myślę, że taki dialog uda się z naszymi deweloperami uruchomić”.

Według Minister Emilewicz: „Mieszkanie Plus jest adresowane do osób nieposiadających zdolności kredytowej, ale nie może to oznaczać, że projekty mieszkaniowe będą realizowane w obniżonym standardzie. Wyzwaniem wciąż pozostaje to, jak sprawić, by lokalizacja tych projektów była odpowiednia, czyli żeby inwestycje takie realizowane były tam, gdzie zapotrzebowanie na nie jest największe. Dlatego deweloper reprezentujący Skarb Państwa powinien pojawiać się w miejscach, gdzie nie chcą inwestować deweloperzy prywatni lub tam, gdzie spółdzielnie są słabsze. Tu widziałabym większą rolę dla państwowych podmiotów”.

Powrót do idei REIT-ów

Minister zapowiedziała także powrót do idei wprowadzenia REIT-ów do polskiego systemu prawnego. Dla przypomnienia projekt ustawy, nad którym pracował poprzedni rząd oraz parlament zakładał możliwość dla nowych spółek typu REIT preferencyjnego inwestowania jedynie w mieszkania (spółki miałyby mieć formę spółek akcyjnych, których głównym zadaniem ma być wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce).

W ostatnim projekcie uwzględniono wtedy zachęty podatkowe:

  • stosowanie stawki CIT równej 8,5% od dochodów uzyskanych przez spółki z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych
  • odroczenie terminu płatności podatku CIT – polegałoby to na odroczeniu obowiązku podatkowego z tytułu uzyskiwanych przez REIT dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych i ich zbycia – do czasu wypłaty dywidendy akcjonariuszom
  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółek zależnych, uzyskanych z najmu i zbycia nieruchomości mieszkalnych.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *