Colas przejmuje wytwórnie Skanski

Ten post dostępny jest także w języku: English

Skanska sprzedała 11 wytwórni mas bitumicznych firmie Colas Polska należącej do grupy Bouygues, jednego z największych koncernów budowlano-usługowych w Europie. Transakcja o wartości ok. 120 mln zł objęła 11 zakładów wraz z laboratoriami. Spółka Colas przejęła od Skanski również ok. 330 pracowników. Firma powiększy swoje zasoby o 132 maszyny oraz wartości niematerialne m.in. unikalne receptury mieszanek bitumicznych. Roczna sprzedaż netto w 2018 r. we wszystkich sprzedanych wytwórniach sięgała łącznie ok. 300 mln zł.

Sprzedawane zakłady zlokalizowane są w Gdańsku, Poznaniu, Nasławicach, Zabrzu, Skawinie, Anielinie, Warszawie, Ostaszewie, Gutkowie, Dębskiej Woli i Borze. Colas Polska do tej pory działała głównie na terenie województw zachodnich. Dzięki transakcji stanie się znaczącym operatorem drogownictwa w całej Polsce. Umowa zapewnia również kontynuowanie w nabywanych zakładach produkcyjnych bieżących kontraktów, obejmujących produkcję i dostarczanie mieszanek bitumicznych, kruszyw, emulsji i dodatków.

Skanska poinformowała, że sprzedaż wytwórni mas bitumicznych ma związek z dostosowaniem działalności firmy do założeń strategii Budujemy Miasta. Strategia wdrażana od początku 2018 r. zakłada skoncentrowanie się na działalności w siedmiu kluczowych miastach i na wybranych segmentach rynku. Prezes Skanska S.A. Magnus Persson zapewnia, że sprzedaż wytwórni nie wypłynie na tempo prac i ciągłość wykonywanych projektów przez spółkę.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *