Coraz większy popyt na usługi budowlane, czy rynek będzie w stanie mu sprostać? – Zapowiedź VI Forum Budownictwo w Polsce 2022

PMR VI Forum Budownictwo w Polsce 2022

Ten post dostępny jest także w języku: English

Pomimo zawirowań i recesji w gospodarce, sprzedaż mieszkań deweloperskich, szczególnie w II poł. 2020 r. okazała się bardzo dobra. Okres wyhamowania i niepewności rynkowej trwał jedynie ok. trzy miesiące podczas ataku I fali COVID-19. Efektem był wzrost wartości segmentu mieszkaniowego rynku budowlanego w 2020 r. o 4%. PMR szacuje, że budownictwo mieszkaniowe osiągnęło w 2020 r. poziom 80,6 mld zł. Jak zatem będą wyglądały kolejne lata na rynku budowlanym?

Deweloperzy dokładali starań, by nie było opóźnień w realizowanych inwestycjach. Widząc utrzymujący się silny popyt na mieszkania, już w II półroczu 2020 r. odmrozili projekty inwestycyjne i rozpoczynali w szybkim tempie nowe inwestycje. Nie było widocznego zjawiska spadku nowo rozpoczynanych projektów inwestycyjnych, które dostrzegalne było w budownictwie komercyjnym. W 2020 r. nowo rozpoczynane budowy mieszkań utrzymały się na bardzo wysokim poziomie. Wskaźnik liczby rozpoczętych budów w najlepszy sposób odzwierciedla nastroje panujące wśród inwestorów. Decyzje o rozpoczynaniu inwestycji odzwierciedlają ich ocenę sytuacji rynkowej, stąd duże przełożenie tych danych na spodziewaną koniunkturę w najbliższych kwartałach.

W całym 2020 r. zanotowano jedynie niespełna 6% mniej rozpoczętych budów mieszkań (223,8 tys.), niż w rekordowym w ostatnim czasie 2019 r. Było to jednak o niemal 2 tys. więcej w porównaniu z liczbą mieszkań oddanych do użytku w 2020 r. (222,0 tys.).

Kolejne lata będą okresem utrzymywania się wysokiej aktywności na rynku budownictwa mieszkaniowego. PMR w raporcie Sektor Budowlany w Polsce prognozuje, że w nadchodzącym pięcioleciu wolumen nowo oddawanych do użytku mieszkań cały czas utrzymywać się będzie zacznie powyżej progu 200 tys. lokali rocznie. Dopiero w 2026 r. poziom ten zostanie nieznacznie przełamany.

mieszkania oddane do uzytku w Polsce

Kluczowym czynnikiem, który ma decydujący wpływ na pozytywną sytuację na rynku budownictwa mieszkaniowego jest sytuacja na rynku stopy procentowej. W niepewnych czasach mieszkania postrzegane są jako ostoja i bezpieczna przystań w otoczeniu niepewności inwestycyjnej. Klienci finalizują zakupy, widzą, że wyczekiwanie na obniżkę cen nie ma sensu, gdyż ceny nie spadają. Nasilają się zakupy powodowane motywem lokacyjnym, z drugiej strony prognozowane utrzymanie niskiego poziomu stóp procentowych wspiera kupujących mieszkania na własne potrzeby mieszkaniowe.

Powyższe zjawisko i rosnący udział zakupów gotówkowych mieszkań potwierdzają wyraźnie dane NBP nt. środków gospodarstw domowych ulokowanych w systemie bankowym. Od wybuchu pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. Polacy wycofali z lokat bankowych ponad 115 mld zł (lokaty zmniejszyły się między marcem 2020 r. a lutym 2021 r. o 40%). Znaczna część z tych środków trafia na rynek mieszkaniowy, co sprawia, że ceny mieszkań nie spadają, a rosną. Dopóki zostanie utrzymana polityka stóp procentowych przy dużej niepewności na rynku inwestycyjnym, dopóty rynek mieszkaniowy i zakupy mieszkań będą beneficjentami obserwowanej sytuacji.

Wśród czynników, które wpływają pozytywnie na perspektywy rynkowe rysujące się przed budownictwem mieszkaniowym wymienić ponadto należy:

  • Wyraźny wzrost zainteresowania polskim rynkiem mieszkaniowym ze strony międzynarodowych funduszy inwestycyjnych inwestujących w rynek najmu PRS. Olbrzymi potencjał polskiego rynku mieszkaniowego przyciąga poważny kapitał, a stopy zwrotu możliwe do osiągnięcia na rynku wynajmu to najważniejsze powody zainteresowania. W minionych miesiącach byliśmy świadkami kilkunastu spektakularnych przejęć, zakupów pakietowych lokali i ogłoszeń planów inwestycyjnych.
  • Zapowiedzi wielofunkcyjnych deweloperów odnośnie planów przyspieszenia inwestycji w segmencie budownictwa mieszkaniowego (Echo Investment, które przejęło udziały w Archicomie, czy Develia, która stawia na mieszkaniówkę). Wyraźnie widać, że czołowi deweloperzy stawiać będą na mieszkaniówkę, często kosztem inwestycji w komercyjnej części rynku nieruchomości.
  • Zmiany przestawione w „Pakiecie Mieszkaniowym” dają realną szansę na zachęcenie samorządów do zwiększenia skali inwestycji mieszkaniowych. Będzie to pozytywny czynnik zwiększający prawdopodobieństwo realizacji pozytywnego scenariusza dla rynku budownictwa mieszkaniowego. Według zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w najbliższych latach w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstać może 18 tys. mieszkań w ramach współpracy pomiędzy Krajowym Zasobem Nieruchomości a gminami. To dobry prognostyk idei SIM i jeżeli tylko mechanizm będzie sprawny, z pewnością rezultaty nowego programu będą korzystniejsze w porównaniu z porażką dotychczasowego programu Mieszkanie+.

 

7 października – wyjątkowe spotkanie z wiodącymi detalistami, dystrybutorami i producentami  z sektora budownictwa

To tutaj, co roku spotykamy się w gronie inwestorów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych, aby wspólnie omówić sytuację na rynku, prognozy i strategie współpracy na kolejny rok. Ma to szczególne znaczenie w czasie niepewności i dynamicznych zmian zachodzących w całej gospodarce. Dlatego stawiamy na eksperckie scenariusze i wymianę racjonalnych argumentów. Wsparciem dla rozmów będą najnowsze dane dla całego sektora oraz szczegółowe prognozy dla rynków: mieszkaniowego, komercyjnego i infrastruktury. W tym roku skupimy się przede wszystkim na wpływie koronawirusa na sektor budowlany i nieruchomości. Wraz z liderami rynku przeanalizujemy obszary największego ryzyka. Przyjrzymy się możliwym rozwiązaniom, wymienimy doświadczenia i sformułujemy kierunki, które pozwolą na zminimalizowanie strat. Będziemy rozmawiać między innymi o:

  • Wyzwania stojące przed rynkiem budowlanym w 2022 r.
  • Sytuacja na rynku budownictwa kubaturowego
  • Główne problemy w sferze finansowania inwestycji oraz umów w ramach Sektora Publicznego
  • Budownictwo inżynieryjne 2022
  • i wiele innych…

W tym roku, swoją opinią i planami rozwoju, podzielą się przedstawiciele, m.in.: PZPB, GDDKiA, Budimex, PORR Polska, Unibep, Trakcja S.A., Warbud, PZFD, KUKE Grupa PFR, DORACO, Skanska, i inni.

Szczegóły wydarzenia na stronie https://www.forum-budownictwo.com/ 

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *