Dekpol z dobrymi wynikami za 2018 r.

Dekpol logo

Ten post dostępny jest także w języku: English

Miniony rok był bardzo udany we wszystkich segemntach działalności Dekpolu. Spółka zanotowała zarówno wzrost zysku jak i przychodów w porównaniu z 2017 r.

Wzrost przychodów o 45% r/r

Dekpol zanotował w 2018 r. 33,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto, w porównaniu do 32,98 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza wzrost o 3% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 837,03 mln zł, wobec 578,99 mln zł w 2017 r., co z kolei oznacza wzrost o 45% r/r. Zysk operacyjny wyniósł 52,25 mln zł (wzrost o 11% r/r) a zysk w ujęciu jednostkowym sięgnął 30,38 mln zł (wzrost o 46%).

Segmenty generalnego wykonawstwa i produkcji osprzętu na plusie

2018 r. był bardzo udanych we wszystkich obszarach działalności Dekpolu. Segment generalnego wykonawstwa zaliczył wzrost przychodów ze sprzedaży o 88% r/r. Osiągnięty wynik to zasługa koncentracji spółki na zwiększeniu portfela rentownych zamówień przy równoczesnym wzmacnianiu rynkowej pozycji. Na koniec ubiegłego roku Dekpol realizował kontrakty dla zewnętrznych podmiotów o łącznej wartości ponad 637 mln zł netto.

Segment produkcji osprzętu maszyn budowlanych zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie 42% r/r. Spółka od czerwca 2018 r. wdrożyła standaryzację produktów oraz ukierunkowała się na produkcję osprzętów, których waga przekracza 20 ton. Dzięki temu udało się poprawić efektywność pracy, a także skrócić czas realizacji zamówień, przekazał prezes firmy Mariusz Tuchlin.

Niezłe wyniki także w deweloperce

Rok 2018 był również udany dla deweloperskiej działalności firmy, która wraz z początkiem br. wyodrębniona została do spółki celowej. W minionym roku Dekpol sprzedał 569 mieszkań na podstawie umów przedwstępnych i deweloperskich, wobec 802 zakontraktowanych lokali w 2017 r. W ofercie firmy natomiast znajdowały się bardziej luksusowe inwestycje, co miało przełożenie na wyższe ceny transakcyjne. Dlatego przy niższej sprzedaży lokali w ujęciu ilościowym, wartość sprzedaży mieszkań w 2018 r. odbiegała jedynie o 9% od wartości sprzedanych mieszkań w 2017 r. W wyniku finansowym spółki za ubiegły rok rozpoznanych zostało 591 lokali, w porównaniu do 573 lokali rok wcześniej.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *