Destrukt asfaltowy z możliwością recyklingu

Asfalt

Ten post dostępny jest także w języku: English

Destrukt asfaltowy to odpad wytwarzany podczas wymieniania nawierzchni drogowej, który może być użyty m.in. do utwardzania pobocza. Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie w sprawie doprecyzowania warunków utraty statusu odpadów dla destruktu asfaltowego, dzięki czemu będzie mógł on zostać ponownie wykorzystany w nowych mieszankach mineralno-asfaltowych jako częściowy substytut kruszywa. Zmiana w przepisach pozwoli na zagospodarowanie powstałego destruktu i pozwoli na oszczędności przy modernizacji dróg, które w przeciągu kilku lat mogą sięgnąć nawet 400 mln zł.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska jest efektem dwuletnich prac oraz współpracy z branżą budowlaną i GDDKiA. Dzięki nowym przepisom zmniejszone zostaną obciążenia regulacyjne dla przedsiębiorców. To z kolei przyczyni się do uproszczenia procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem zezwoleń na ponowne użycie materiałów klasyfikowanych jako odpady budowlane. Nowe rozporządzenie uwzględnia normę PN-EN 13108-8:2016-07, określającą wymagania w zakresie klasyfikacji i charakterystyki destruktu asfaltowego jako zasadniczego materiału do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Rozporządzenie nie będzie dotyczyć destruktu asfaltowego pozyskanego dzięki procesowi frezowania. Tak wytworzony destrukt jest poddawany recyklingowi na budowie, przy wykorzystaniu specjalnych maszyn, które umożliwiają jednoczesne frezowanie i kładzenie nowej nawierzchni. Dzięki takiemu procesowi nie dochodzi do wytworzenia odpadów.

Nowy projekt Ministra Klimatu i Środowiska wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z wyjątkiem § 5. Ten przepis zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia, aby pozwolić posiadaczom odpadów destruktu asfaltowego na przygotowanie się do wdrożenia rozporządzenia.

Destrukt asfaltowy w recyklingu

Pozyskiwany w czasie remontów lub budowy nowych dróg destrukt asfaltowy zawiera ok. 95% kruszywa. Oznacza to, że jest to materiał wysokiej jakości, który może być ponownie wykorzystany w nowo układanych mieszankach mineralno-asfaltowych jako częściowy substytut kruszywa. Destrukt może być także użyty do utwardzania poboczy, podbudów drogowych, a także do budowy dróg serwisowych, dojazdowych i zjazdów. Przepisy, które obowiązywały do tej pory, ograniczały możliwość poddania destruktu asfaltowego recyklingowi.

Warto zauważyć, że podczas remontu 10 km dwupasmowej autostrady, podczas którego wymieniona zostaje warstwa ścieralna, powstają 23 tys. ton destruktu z najwyższej jakości kruszywa. Remont warstwy ścieralnej w przypadku dróg szybkiego ruchu wykonuje się regularnie co 12-15 lat.

Ilość produkowanego destruktu asfaltowego

Zgodnie z danymi GDDKiA w latach 2018-2019 samorządy otrzymały ok. 35 tys. ton destruktu. Taka sama ilość materiału została wykorzystana do budowy nawierzchni i pobocza, natomiast ok. 15 tys. ton zostało zabezpieczone do bieżącego utrzymania poboczy. Ok. 10 tys. ton zostało sprzedanych na drodze przetargu.

Ilość wyprodukowanego destruktu wyniosła ponad 160 tys. ton, z czego ok. 72 tys. ton pozostało niezagospodarowane. Warto dodać, że dane GDDKiA nie uwzględniają ilości materiału wytworzonego przez wykonawców i pozostającego ich własnością.

Zgodnie z założeniami GDDKiA destrukt asfaltowy, który powstanie w czasie frezowań, będzie mógł zostać wykorzystany do budowy 1/3 długości zadań z dwóch programów modernizacji dróg: Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 oraz Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Skarb Państwa szacuje, że uzyskane w ten sposób oszczędności wyniosą ok. 400 mln zł, natomiast dodatkowe 40 mln zł oszczędności związane będzie z niższymi kosztami transportu kruszywa na plac budowy.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *