Develia: Andrzej Oślizło nowym prezesem zarządu

DEVELIA LOGO

Ten post dostępny jest także w języku: English

Zarząd Develii, czyli jednego z czołowych deweloperów działających na polskim rynku, dnia 4 grudnia 2020 r. poinformował, że Rada Nadzorcza spółki powołała do składu Zarządu Pana Andrzeja Oślizło, powierzając mu równocześnie pełnienie funkcji Prezesa. Dotychczasowy, tymczasowy Prezes Paweł Ruszczak pozostał w Zarządzie Spółki, w którym ponownie obejmie funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.

Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek Informatyka). Ukończył studia MBA na European University w Montreux w Szwajcarii. Od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce i na rynkach zagranicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, inwestycjach, fuzjach i przejęciach, a także strategiach w szczególności ekspansji zagranicznej. W swojej karierze z sukcesem pełnił funkcję prezesa i członka zarządu spółek z branż: ICT, TSL, lotniczej, finansów i bankowości (m.in. Schenker Sp. z o.o., LOT S.A., Aviva S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Burietta Sp. z o.o.- Grupa Inelo). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z funduszami Private Equity m.in. Trinity Management i Innova Capital, z ramienia których pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze w organach spółek portfelowych, a także odpowiadał za wzrost ich wartości i wyjścia kapitałowe.

Zasiadał w radach nadzorczych: Burietta Sp. z o.o., Spółdzielczy System Ochrony SGB, Intrum Sp. z o.o., Gold Finance Sp. z o.o., BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, Expander Advisors Sp. z o.o., Casinos Poland Sp. z o.o.

Podstawowe doświadczenie zawodowe:

 • 2018-2020 – Prezes Zarządu/Executive Chairman Burietta Sp. z o.o. (Grupa Inelo)
 • 2015–2017 – Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 • 2015–2017 – Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • 2011–2015 – Prezes Zarządu Expander Advisors Sp. z o.o.
 • 2009–2010 – Członek Zarządu Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A
 • 2006-2008 – Business Development Director /doradca w regionie Central South Eastern Europe DPD (grupa La Post)
 • 2002-2006 – Wiceprezes Zarządu Schenker Sp. z o.o. (DB Group)
 • 1999-2001 – Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający VATECH ELIN EBG
 • 1995-1998 – Portfolio Manager w Trinity Management (Managers of 3rd National Investment Fund)

W omawianym okresie Andrzej Oślizło pełnił również inne uzupełniające lub czasowe funkcje w organach spółek:

 • 2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Burietta Sp. z o.o.
 • 2019 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Spółdzielczy System Ochrony SGB (spółdzielnia)
 • 2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Intrum Sp. z o.o.
 • 2018 – 2020 – Członek Rady Nadzorczej Gold Finance Sp. z o.o. (grupa Diuna)
 • 2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 • 2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
 • 2015-2018 – Członek Rady Nadzorczej Expander Advisors Sp. z o.o.
 • 2009-2011 – Członek Rady Nadzorczej Casinos Poland Sp. z o.o.
 • 2007/2009 – Członek Zarządu (zarządzanie czasowe) w: Via Cargo Logistic Sp. z o.o. (2008/2009), RC Union Spółka Akcyjna (2008/2009), DPD Słowenia/Chorwacja (2007)

Pan Andrzej Oślizło nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, poinformował deweloper w swoim komunikacie.

Udany III kwartał

W III kwartale 2020 r. Develia sprzedała 358 lokali, wobec 310 lokali rok temu. W okresie trzech kwartałów br. spółka sprzedała 781 mieszkań, w porównaniu do 928 mieszkań w analogicznym okresie 2019 r. Na gorszy wynik r/r za trzy kwartały odpowiada przede wszystkim początek II kwartału, kiedy to z powodu wybuchu pandemii sprzedaż nowych lokali znacznie wyhamowała.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *