Dobra połowa roku Erbudu

Trwająca budowa budynku

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa Erbud w I poł. 2019 r. zanotowała satysfakcjonujący wzrost wyników i przychodów ze sprzedaży. Portfel zamówień grupy wynosi prawie 2,2 mld zł.

16 mln zł zysku netto

Erbud w I poł br. zanotował 16,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 29,9 mln zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA wyniósł 35,8 mln zł wobec 33,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 8% r/r). Zysk operacyjny wyniósł 25,4 mln zł.

W okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. spółka zanotowała 14,3 mln zł zysku netto. Zysk operacyjny w II kw. br. wyniósł 19,6 mln zł, a wynik EBITDA 25,6 mln zł.

Wzrost przychodów o 25%

Skonsolidowane przychodu Erbudu w I poł. br. wyniosły 1,2 mld zł, wobec 959,8 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost przychodów o 25% r/r. W samym II kw. 2019 r. spółka zanotowała 597,8 mln zł przychodów, w porównaniu do 527,4 mln zł w II kw. 2018 r.

Przychody Grupy z budownictwa kubaturowego w Polsce w I półroczu 2019 r. wyniosły 866,6 mln zł, co przełożyło się na wzrost o 41% r/r. Z kolei budownictwo kubaturowe za granicą przyniosło przychody w wysokości 62,4 mln zł. Segment energetyczno-serwisowy zanotował 155 mln zł przychodów (wzrost o 14% r/r), a segment inżynieryjno-drogowy utrzymał przychody na poziomie 115 mln zł.

Portfel zamówień

Portfel zamówień Grupy Erbud na koniec czerwca br. wynosił 2,2 mld zł. Na 2019 r. przypada do realizacji 1,07 mld zł, a na dalsze lata (2020-2022) 1,12 mld zł. Udział zamówień publicznych w portfelu spółki zgromadzonym w I półroczu wyniósł 43%. Największym publicznym kontraktem realizowanym przez Grupę Erbud jest umowa spółki PBDI (w konsorcjum z Mostami Łódź) na budowę odcinka drogi ekspresowej S3. Wartość kontraktu to 715,2 mln zł, a na spółkę PBDI przypada 357,6 mln zł, czyli połowa kwoty umowy.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *