Dom Development przechodzi do chmury Microsoft

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa Dom Development zawarła umowę z firmą Microsoft na przejście do chmury giganta IT. Będzie to pierwsze w Polsce wdrożenie tej technologii w sektorze nieruchomości na tak szeroką skalę, które będzie obejmowało deweloperski i wykonawczy obszar biznesowy. Dzięki współpracy nastąpi cyfrowa transformacja Grupy i wzmocnienie efektywności. W umowie widnieją także zapisy o szkoleniach i warsztatach dla pracowników rozwijających ich kompetencje.

Stosowanie rozwiązań Dynamics 365

Pierwszy etap wdrażania pakietu rozwiązań Dynamics 365, który przenosi dane wszystkich obszarów biznesowych do chmury Microsoft, został zakończony przez spółki wchodzące w skład Grupy.

Dynamics 365 będzie rozwiązaniem zastępującym dotychczasowe systemy informatyczne, a także podnieść efektywność biznesową w każdym obszarze działalności Grupy i we wszystkich jej spółkach. Planowane jest wykorzystanie trzech platform, Microsoft 365, Azure i Dynamics 365, do wprowadzania usprawnień i innowacyjnych rozwiązań.

Według Prezesa Zarządu Dom Development S.A., Jarosława Szanajcy, Microsoft Dynamics 365 został wybrany ze względu na połączenie kilkudziesięciu aplikacji biznesowych, niezbędnych do zarządzania organizacją, który jest dostosowany do potrzeb tej branży i jej klientów.

Nowe rozwiązania

Deweloper zadecydował o dalszym stosowaniu chmury Microsoft w rozwijaniu biznesu. Kolejne wspólne działania będą realizowane na mocy porozumienia podpisanego przez Dom Development i Microsoft.

Dla branży deweloperskiej planowane są szkolenia z wykorzystania rozwiązań Microsoft Power BI w zakresie sztucznej inteligencji, analizy danych biznesowych i zarządzania danymi.

Planowane są także warsztaty z kompetencji i wiedzy technologicznej, które mają się odbyć w Microsoft Technology Center w Warszawie. Ich celem będzie identyfikacja wyzwań deweloperskich, przygotowanie planów wykorzystania technologii w działaniu firmy oraz wdrażanie konkretnych rozwiązań.

Według Członka Zarządu w polskim oddziale Microsoft, Wojciecha Życzyńskiego, chmura umożliwi funkcjonowanie firmy na wielu płaszczyznach, oferując nowe rozwiązania.

Korzyści ze współpracy

Umożliwione zostanie zwiększenie potencjału Grupy Dom Development, poprzez wykorzystanie chmury Microsoft. Szereg procesów biznesowych, zarządczych i informatycznych, które są realizowane w organizacji, będą ułatwione poprzez zastosowanie kompleksowego systemu.

Usprawnione zostaną codzienne działania dewelopera. Umożliwi to lepsze kontrolowanie czasu i budżetu, zapewniając optymalizację kosztów. Zarządzanie dostawami na placach budowy, obsługa kaucji między deweloperem a wykonawcą, i wsparcie procesów zakupowo-sprzedażowych staną się łatwiejsze. Klient otrzyma wówczas lepszy jakościowo produkt końcowy.

Źródło: Dom Development

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *