Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku

Statystyki Gus - komentarz eksperta

Ten post dostępny jest także w języku: English

Dziś (23 czerwca) o godzinie 10.00, Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki produkcji budowlano-montażowej w maju 2020. Statystyki te, choć nieco gorsze od oczekiwań, oceniamy wciąż umiarkowanie pozytywnie. Spadek o ok. 5% nie jest wynikiem złym na tle innych gałęzi gospodarki.

Tym razem skala spadku w poszczególnych segmentach rynku budowlanego była porównywalna (oscylowała wokół 5%), w dłuższej perspektywie potwierdza się wciąż duża siła segmentu inżynierii, który jest obecnie swoistym stabilizatorem sytuacji w budownictwie. Po pięciu miesiącach roku segment inżynieryjny notuje wzrost o 7,6% r/r.

Naszym zdaniem okres paniki związanej z niepewnością wpływu sytuacji na rynek mamy już prawdopodobnie za sobą – świadczy o tym choćby odbudowywanie się nastrojów w firmach budowlanych (poprawa ocen koniunktury w badaniu GUS).

Budownictwo wykazuje nadal relatywnie dużą odporność na skutki epidemii, zdecydowana większość inwestycji toczy się swoim tempem. Pojawiają się już jednak sygnały negatywnego wpływu pogorszenia nastrojów inwestycyjnych. W maju po raz kolejny silnie spadła liczba nowo rozpoczynanych budów mieszkań (-27%), co stanowi sygnał ostrzegawczy dla tych, którzy sądzą, że budownictwo pozostanie niemal bez negatywnego wpływu COVID-19. Spodziewać się należy, że w drugim półroczu niższa liczba nowo rozpoczynanych inwestycji deweloperskich, szczególnie w segmentach rynku dotkniętych najmocniej przez COVID-19, pociągnie za sobą słabsze wyniki sprzedażowe w firmach budowlanych realizujących projekty kubaturowe.

Remedium na spodziewany spadek inwestycji prywatnych będzie dla branży budowlanej kontynuacja w zwiększonej skali programów infrastrukturalnych – w ostatnich dniach zwiększono o 21 mld zł pulę środków przeznaczonych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025).

Szymon Jungiewicz
Construction Business Unit Director

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *