Elektrobudowa pozywa Orlen na wiele mln zł i euro

elektrownia w tle jeziora

Ten post dostępny jest także w języku: English

Elektrobudowa, dnia 31 grudnia 2019 r., złożyła do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew na łączną kwotę ok. 103,9 mln zł oraz ok. 11,5 mln € przeciwko PKN Orlen. Strony chcą rozwiązać spory i roszczenia powstałe podczas realizacji instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku.

 103,9 mln zł i 11,5 mln €

Na powyższą kwotę składają się roszczenia Elektrobudowy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowego i zmiennego, z tytułu podwyższenia wynagrodzenia umownego jak również związane z realizacją zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych wystawionych na rzecz PKN Orlen, poinformowała spółka.

Część wynagrodzenia w wysokości ok. 14,63 mln zł oraz ok. 2,94 mln € nie została przedmiotem pozwu, ponieważ dla tych kwot procedura zwolnienia została przewidziana porozumieniem zawartym pomiędzy stronami z dnia 8 listopada 2019 r. Wówczas też zawarto drugie porozumienie, zgodnie z którym wszystkie spory wynikające z realizacji umowy o projektowanie, dostawę oraz budowę w systemie pod klucz instalacji Metatezy, poddane zostaną rozstrzygnięciu sądowi polubownemu.

Intencją stron jest rozstrzygnięcie sporów w możliwie jak najkrótszym czasie bez szkody dla jego jakości. Postępowanie arbitrażowe jest jednoinstancyjne.

Ponad 119 mln zł straty

W okresie I-III kw. Elektrobudowa zanotowała 119,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, wobec 55,1 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 381,59 mln zł, w porównaniu z 513,58 mln zł w I-III kw. 2018 r.

Elektrobudowa oferuje usługi budowlano-montażowe, realizując projekty związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *