Energopol Szczecin wyrzucony z budowy dróg

Koparki na budowie

Ten post dostępny jest także w języku: English

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała, że odstąpiła od umów z firmą Energopol Szczecin na budowę obwodnicy Wałcza (S10) i rozbudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo (A6/DK10).

Nie wywiązanie się z umów

Dyrekcja poinformowała, że rozwiązanie zawartego kontraktu nastąpiło z winy wykonawcy z powodu nie wywiązywania się Energopolu Szczecin z zapisów umowy. Wykonawca wstrzymał zasadnicze roboty na tych inwestycjach i pomimo wezwań do wykonania zaległych robót we wskazanych terminach, nie wywiązał się z nich.

GDDKiA zakomunikowała, że jest w trakcie przygotowywania przetargów na dokończenie inwestycji, które planuje ogłosić jeszcze w tym roku.

Opóźnione budowy

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10 powinna zakończyć się 31 maja br. Do jej zakończenia brakuje ok. 15% zaawansowania. Brakująca część do wykonania to przede wszystkim 100 tys. ton mas bitumicznych. Wykonawca pomimo posiadania wytwórni mas bitumicznych i zgromadzonych kruszyw na miejscu budowy, nie kontynuował robót zasadniczych niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Na budowie węzła drogowego Szczecin Kijewo zaawansowanie rzeczowe wynosiło 20%, pomimo upływu ok. 70% czasu trwania kontraktu. Realizowane prace w ostatnim czasie to przebudowa magistrali wodociągowej zaopatrującej w wodę Szczecin. GDDKiA tłumaczy, że pomimo wielokrotnych wezwań do poprawienia, nie zaobserwowano zwiększonego zaangażowania firmy.

Problemy Energopolu

Energopol Szczecin w lipcu br. złożył w sądzie wniosek o upadłość, który później wycofał i zamienił na wniosek o restrukturyzację. Spółka czeka obecnie na otwarcie tego postępowania przez sąd.

Problemy firmy wynikają z kłopotów finansowych. Od początku br. Energopol Szczecin nie reguluje dużej części zobowiązań wobec podwykonawców, usługodawców i dostawców. W wyniku tego rezygnowali oni ze współpracy i schodzili z placów budów.

GDDKiA wypłaciła w ramach zobowiązań podwykonawcom Energopolu Szczecin na obwodnicy Wałcza 28,4 mln zł, a kolejne wnioski na 5,8 mln zł są w trakcie rozpatrywania. Z kolei na węźle Szczecin Kijewo kwota zapłacona to 3,5 mln zł, a 0,5 mln zł jest rozpatrywane.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *