ERBUD przejmuje Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa ERBUD sfinalizowała zakup niemieckiej spółki Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH, wchodzącej w skład koncernu Bilfinger. Spółka świadczy usługi serwisowe dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego w całej Europie.

Dzięki nabyciu 100% udziałów spółki Bilfinger Rohrleitungsbau Grupa ERBUD w sposób znaczący wzmocni swoją międzynarodową pozycję, w szczególności na rynku niemieckim.

Bilfinger Rohrleitungsbau to spółka z 30-letnią historią, która świadczy usługi budowy i rozbudowy instalacji przemysłowych, remontów planowych, serwisu i utrzymania ruchu, montażu i demontażu instalacji przemysłowych, a także produkcji elementów i zespołów urządzeń oraz konstrukcji stalowych. Firma zatrudnia ponad 300 osób, które pracują w czterech lokalizacjach na terenie Niemiec. Wśród jej klientów są największe firmy, takie jak Nynas, Wacker czy Solvay. W 2020 r. Bilfinger Rohrleitungsbau odnotował 39,3 mln euro przychodu. Całkowita wartość rynku usług przemysłowych w Niemczech jest szacowana na ok. 32 mld euro.

– Bilfinger Rohrleitungsbau dysponuje doświadczeniem, wiedzą i pozycją rynkową, dzięki którym Grupa ERBUD będzie rozwijać swoją działalność w Niemczech. Ta transakcja wpisuje się w naszą strategię opartą na dywersyfikacji segmentowej oraz zwiększaniu udziału w przychodach Grupy naszego segmentu usług dla przemysłu – mówi Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu ERBUD S.A.

– Bilfinger Rohrleitungsbau to spółka mocna w przemyśle chemicznym – zatrudnia wykwalifikowanych instalatorów, ma własną szkołę spawaczy, w której szkoli specjalistów z Niemiec i Polski przygotowując ich do pracy na najbardziej wymagających instalacjach. To kompetencje, które rozszerzą naszą ofertę świadczenia usług dla przemysłu – dodaje Radosław Górski, członek zarządu ERBUD S.A., który odpowiada za ten obszar.

Bilfinger Rohrleitungsbau GmbH działa pod obecną nazwą od 2013 roku. Wcześniej spółka działała jako BIS IKR GmbH. Po przejęciu przez ERBUD spółka powróci do swojej poprzedniej nazwy. Stanowisko prezesa zachowa Bern König, do zarządu dołączy Andreas Schmitz, prezes spółki serwisowej IVT Weiner + Reimann GmbH z Oberhausen, którą ERBUD przejął w 2018 r. Była to największa w Polsce akwizycja w sektorze inżynierii i serwisu dla przemysłu.

Wcześniej do zespołu Grupy ERBUD dołączył Dieter Babiel, który objął stanowisko Dyrektora ds. rozwoju strategicznego i HR w Niemczech. Doświadczony menadżer, który przez ostatnie lata był Prezesem Głównego Związku Niemieckiego Przemysłu Budowlanego, będzie odpowiedzialny za budowę struktury sprzedaży, rozwój spółek oraz projekty HR w Niemczech.

Inne spółki z Grupy ERBUD funkcjonujące na rynkach Europy Zachodniej to: ERBUD International, który działa na rynku budownictwa kubaturowego w Belgii, Holandii, Luksemburgu i Niemczech oraz wyspecjalizowana w budownictwie mieszkaniowym GWI z siedzibą w Düsseldorfie. ERBUD zdecydował o poszerzeniu zakresu działalności o nowy segment związany z produkcją, sprzedażą i montażem obiektów modułowych. Produkcja odbywać się będzie w Polsce, natomiast sprzedaż, w pierwszej kolejności, na rynku niemieckim. W ciągu najbliższych dwóch lat spółka planuje produkować 1800 modułów rocznie.

Źródło: Erbud

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *