Erbud rozpoczyna działalność w hydrotechnice

jachty

Ten post dostępny jest także w języku: English

Erbud zawarł umowę na rozbudowę portu jachtowego w Błotniku w województwie pomorskim. Jest to pierwszy kontrakt pozyskany przez nowoutworzony w ramach Grupy oddział budownictwa hydrotechnicznego.

Zgodnie z umową Erbud m.in. rozbuduje istniejące pomosty stałe i pływające oraz przebuduje i zaadaptuje do wykorzystania na cele usługowe budynku starej przepompowni portu. Czas realizacji zlecenia ustalono na 240 dni. Prace mają rozpocząć się pod koniec obecnego sezonu żeglarskiego. Wartość zlecenia do 3,3 mln zł netto. – Przebudowa mariny w Błotniku to największa tegoroczna inwestycja gminy Cedry Wielkie, ważna dla rozwoju turystyki w tym rejonie. Z naszej perspektywy jest to ciekawy technologicznie projekt, wzbogacający nasze referencje – komentuje Przemysław Preiss, dyrektor oddziału budownictwa hydrotechnicznego Erbud.

Rynek budownictwa hydrotechnicznego jest jednym ze strategicznych kierunków ekspansji Grupy Erbud. Grupa celuje w realizację najbardziej złożonych projektów w tym obszarze, pozwalających na pełne wykorzystanie bogatego know-how Erbud z innych obszarów budownictwa. – Wysoki oceniamy perspektywy dla tego rynku. Wartość planowanych publicznych inwestycji w tym obszarze, mających zostać zrealizowanych do 2028 r., szacuje się nawet na 45 mld zł. Składają się na to projekty o strategicznym dla kraju znaczeniu, adresujące wyzwania związane m.in. ze zmianą klimatu. Jesteśmy zainteresowani zarówno realizacją projektów portowych, jak i inwestycjami śródlądowymi, związanymi z regulacją rzek, remontami czy budową zbiorników retencyjnych. W retencji widzimy również potencjał rozwoju oparty o prywatne inwestycje – komentuje Radosław Górski, członek zarządu Erbud odpowiedzialny za rozwój w obszarze budownictwa hydrotechnicznego.

Źródło: Erbud

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *