Erbud: udany początek roku

Flagi Erbudu na budowie

Ten post dostępny jest także w języku: English

Erbud w I kw. 2019 r. zanotował wzrost zysku oraz wzrost przychodów wobec I kw. minionego roku. Spółka liczy w br. na rentowność EBIT na poziomie skonsolidowanym w wysokości ok. 1,5-2%.

1,82 mln zł zysku w I kwartale

Erbud zanotował w I kw. 2019 r. 1,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy dominującej jednostki, w porównaniu do 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, poinformowała spółka. Oznacza to spadek zysku o 59% r/r. Zysk operacyjny wyniósł 5,78 mln zł (wzrost o 17% r/r), a wynik EBITDA sięgnął 10,17 mln zł (wzrost o 32% r/r). Spółka liczy w br. na rentowność EBIT na poziomie skonsolidowanym w wysokości ok. 1,5-2%.

Wzrost przychodów o blisko 40% r/r

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. br. ukształtowały się na poziomie 600,97 mln zł, wobec 432,36 mln zł rok wcześniej (wzrost o 39% r/r). Przychody grupy z budownictwa kubaturowego w Polsce sięgnęły 453,8 mln zł (wzrost o 60% r/r) natomiast za granicą utrzymały się na poziomie zbliżonym do tego z I kw. 2018 r. i wyniosły 38,6 mln zł. Segment energetyczno-serwisowy, łącznie w kraju i zagranicą przyniósł firmie przychody sięgające 74,6 mln zł (wzrost o 28% r/r).

Solidny portfel zamówień

Na koniec I kw. 2019 r. w portfelu zamówień spółki zgromadzone zostały kontrakty o łącznej wartości 2,17 mld zł, z których 1,38 mld przypada na br., a 796 mln zł na lata 2020-2021. W II kw. br. do dnia 14 maja, Erbud podpisał już kilka nowych kontraktów o łącznej wartości 263 mln zł.

Udział publicznych zamówień w portfelu Grupy Erbud sięga 42%. Największym realizowanym obecnie przez  firmę kontraktem podpisanym z publicznym inwestorem jest umowa spółki PBDI zawarta z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Kamienna Góra Północ-granica państwa. Kontrakt na tę inwestycję opiewa na 715,2 mln zł. Połowa z tej kwoty (357,6 mln zł) przypada na spółkę z Grupy Erbud a druga połowa na jej konsorcjanta, czyli Mosty Łódź.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *