Fotowoltaika: czy zmienią się zasady rozliczania energii z przydomowych instalacji?

Fotowoltaika

Ten post dostępny jest także w języku: English

Fotowoltaika oraz związane z nią regulacje prawne już od dłuższego czasu znajdują się w centrum zainteresowania potencjalnych konsumentów. Chociaż procedowane są dwa projekty nowelizacji ustawy o OZE, wciąż brakuje konkretnych rozwiązań, które pozwoliłyby na rozwianie obaw prosumentów produkujących energię w przydomowych elektrowniach słonecznych. Warto jednak pamiętać, że konsumenci, którzy podłączą nowe instalacje do sieci dystrybucyjnej jeszcze w tym roku, będą mogli korzystać z dotychczasowych zasad rozliczania.

Proponowane projekty nowelizacji ustawy o OZE wiążą się z dwoma odmiennymi pomysłami dotyczącymi systemu opustów w rozliczaniu energii z fotowoltaiki. Z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że obecny system rozliczania w modelu 1:0,8 przestanie obowiązywać, a zastąpi go sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci po średniej cenie rynkowej. Z kolei drugi, parlamentarny projekt autorstwa byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz zakłada rozliczanie nadwyżek w modelu 1:1. Takie rozwiązanie sprawi, że naliczane będą pełne opłaty sieciowe, z których prosumenci byli do tej pory zwolnieni.

Fotowoltaika ucierpi przez nowe regulacje?

Na razie nie ma pewności, który z projektów zostanie przyjęty. Jednak jak wynika z badania Kantar Public zleconego przez Instytut Ekonomii Środowiska i Polski Alarm Smogowy, aż 73% osób negatywnie ocenia proponowane zmiany w systemie rozliczeń. Krytyczne nastawienie wobec projektów ma także Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, które podkreśla, że wielu prosumentów wątpi, czy przydomowa instalacja fotowoltaiczna będzie jeszcze opłacalna.

Zdaniem Jakuba Jadziewicza, członka zarządu Alians OZE, nawet w przypadku wprowadzenia proponowanych zmian fotowoltaika wciąż będzie ekologiczną i atrakcyjną finansowo inwestycją. Zwraca on również uwagę na to, że prosumenci, którzy zdecydują się na wykonanie i podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej do końca grudnia 2021 r., będą mogli rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Prawo do starego systemu opustów jest prawem nabytym na 15 lat, a to oznacza, że nie należy obawiać się nagłych zmian w systemie rozliczeń.

Polacy chcą inwestować w OZE

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest wciąż na wysokim poziomie, a zdaniem analityków rynku trend ten utrzyma się wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię oraz podwyżkami cen prądu. Dowodem na chętne inwestowanie w OZE jest rekordowo szybkie wyczerpanie środków z programu Mój Prąd 3.0, a jak wynika z badania Alians OZE „OZE Index – Fotowoltaika oczami Polaków”, co czwarty inwestor planuje rozbudowę działającej już przydomowej instalacji fotowoltaicznej.

Jak wyjaśnia Jakub Jadziewicz, popyt na fotowoltaikę będzie się wciąż zwiększać, ponieważ rosnące ceny prądu sprawią, że klienci będą szukać alternatywnych sposobów pozyskiwania energii. Dodatkowo na zainteresowanie rozwiązaniami OZE wpływa duża świadomość ekologiczna Polaków, a także unijna polityka klimatyczna. To wszystko sprawia, że inwestycje w odnawialne źródła energii stają się ważnym, a nawet nieodłącznym elementem życia.

Inwestycje w fotowoltaikę nadal będą wpierane przez rządowe i samorządowe programy dofinansowania, m.in. przez kolejną edycję programu Mój Prąd, która pojawi się w 2022 r. W przyszłości uruchomione zostaną także fundusze, które zachęcą Polaków do korzystania z rozwiązań magazynowania energii czy też wprowadzania inteligentnych systemów zarządzania energia w domu.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *