Koniec z opustami dla prosumentów fotowoltaiki

Koniec z opustami dla prosumentów fotowoltaiki

Ten post dostępny jest także w języku: English

Od 2022 roku nie będzie tzw. opustów dla nowych prosumentów fotowoltaiki. Wicemister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska zapewnia, że opracowywane są nowe, również atrakcyjne rozwiązania dla prosumentów, których liczba w Polsce może zbliżyć się do miliona już w tym roku.

Do tej pory, prosumenci mieli możliwość odbierania część prądu wyprodukowanego przez siebie i przekazanego do sieci elektroenergetycznej. Oddany do sieci prąd mógł zostać odebrany przez prosumenta za darmo, w ramach systemu opustów.

Opusty, a regulacje unijne

Konieczność zmian wynika z regulacji unijnych, według których prosumenci mają oddzielnie rozliczać się z energii wyprodukowanej i pobranej z sieci. Obecny pułap prosumentów w Polsce wynosi 700 tys., a wiąże się to z pewnymi zagrożeniami, chociażby sieciowymi. Polska, jako członek EU ma obowiązek implementacji dyrektyw, m.in dyrektywy rynkowej, według której obowiązuje inny model rozliczeń uczestników rynku, tych którzy wytwarzają energię, oraz wyprowadzają ją do sieci elektroenergetycznej – jak tłumaczył wiceminister podczas jednej z debat dotyczących transformacji energetycznej.

W czerwcu został przekazany do konsultacji projekt zmiany ustawy o OZE, który głosi, że od 2022 roku nowi prosumenci nie będą mieli prawa korzystać z opustów. Dziś mogą oni odebrać z sieci 80 proc. oddanej energii elektrycznej bez dodatkowych opłat przy półrocznym okresie rozliczenia. Projekt ministerstwa zakłada, że od 2022 r. nowi prosumenci będę sprzedawać nadwyżkę po cenie co najmniej rynkowej, natomiast dodatkową energię na własne potrzeby będą musieli kupić po pełnej cenie.

Równocześnie, wiceminister przypomina, że nowe zasady mają dotyczyć jedynie nowych prosumentów. Prosumenci, którzy wejdą do systemu przed końcem 2021 roku, tj. wyprodukują pierwszą kilowatogodzinę energii i wprowadzą ją do sieci, będą mogli korzystać z opustu przez kolejne 15 lat.

Prognozy nie nadążają za rozwojem

Prognozowana wielkość mocy zainstalowanej w fotowoltaice na rok 2030 to 7 gigawatów, jednak już dzisiaj wielkość ta zbliża się do wartości 5,5 gigawata. Według obecnych prognoz, moc zainstalowana PV wyniesie ok. 15 gigawatów w 2025 roku. Pokazuje to wielką perspektywę i szansę na integrację OZE z krajowym systemem elektroenergetycznym, jak podaje wiceminister. Zatem w perspektywie najbliższych dwóch lat Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 będzie musiała ulec zmianie, m.in z racji na pakiet Fit for 55 oraz nieprzewidzianych wcześniej zmian w energetyce, takich jak prężny rozwój fotowoltaiki. foto

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *