Aktualności Rynek

GDDKiA chwali się sukcesami w wykorzystaniu środków UE

Flaga UE

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), pochwaliła się sukcesami w wykorzystaniu środków unijnych. GDDKiA jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Do dofinansowania w tej perspektywie przewidzianych jest 91 projektów GDDKiA.

54 umowy o dofinansowanie podpisane przez GDDKiA

W obecnej perspektywie finansowej do dofinansowania przewidziano 91 projektów GDDKiA. Przyznano na nie ponad 42 mld zł dofinansowania UE.

Trwa już wdrażanie i rozliczanie 54 umów zawartych przez GDDKiA o dofinansowanie ze środków unijnych. Kolejne trzy wnioski są rozpatrywane. Łączna wartość inwestycji z zawartych 54 umów wynosi 64,5 mld zł, z czego prawie 30,8 mld zł to środki UE. GDDKiA wykorzystała już około 72% przyznanych środków, a do końca roku planuje złożyć wnioski o dofinansowanie dla dziewięciu projektów.

Dofinansowanie bez ryzyka utraty

Jak podała w komunikacie GDDKiA, w przypadku inwestycji, w których GDDKiA rozwiązała umowy z wykonawcami i w najbliższym czasie wyłoni nowych, nie ma ryzyka utraty dofinansowania UE. Realizacja tych projektów nie wykracza poza 2023 r. GDDKiA dodała, , że na odcinkach gdzie trwały prace, większość kosztów kwalifikowanych została już rozliczona.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polecamy