GDDKiA: System certyfikacji może pojawić się w 2023 r.

System certyfikacji

Ten post dostępny jest także w języku: English

Zapowiadany system certyfikacji ma w przyszłości ułatwić postępowania przetargowe poprzez kompleksową weryfikację firm. Chociaż na razie projekt takiego systemu jest na wstępnym etapie, Tomasz Żuchowski z GDDKiA mówi o jego możliwym wdrożeniu już w 2023 r.

W rozmowie z Rynkiem Infrastruktury, Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, mówi o zmianach, które można było zaobserwować podczas ostatnich przetargów. Coraz rzadziej pojawiają się firmy, które występują z atrakcyjną cenowo ofertą, nie mając przy tym dużego doświadczenia w prowadzeniu inwestycji w Polsce. Zdaniem Tomasza Żuchowskiego związane jest to z rozwiązywaniem kontraktów z firmami, które nie miały ludzkiego, sprzętowego i organizacyjnego potencjału, aby zrealizować zakontraktowane projekty. Dodatkowo GDDKiA stawia w nowych przetargach wysokie wymagania, oczekując od generalnego wykonawcy osobistego wykonania części kluczowych robót, m.in. nawierzchni czy obiektów inżynierskich. To powoduje, że firmy bez odpowiedniego zaplecza w Polsce nie są brane pod uwagę.

System certyfikacji wykonawców

Tomasz Żuchowski, który jest jednym z inicjatorów mechanizmu certyfikacji wykonawców, przyznaje, że obowiązujące procedury są jednymi z najbardziej liberalnych w Europie. W wyniku takich przepisów prawa zamówień publicznych polskie organizacje nie mają żadnych wewnętrznych instrumentów i mechanizmów, które pozwoliłyby na weryfikację podmiotu realizującego umowę, a wybór wykonawcy opiera się wyłącznie na oświadczeniach.

Aby dostosować polskie przepisy w taki sposób, by móc budować dojrzały i zróżnicowany rynek, potrzebna jest analiza systemów weryfikacji stosowanych w innych krajach europejskich. Jak podkreśla Tomasz Żuchowski, wprowadzenie systemu weryfikacji wykonawców w Polsce pozwoli promować uczciwe i rzetelne firmy, które terminowo realizują inwestycje, dotrzymują zadeklarowanej jakości i regulują należności wszystkim współpracującym z nimi podmiotom.

W kwietniu 2021 r. przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii powołano zespół ekspertów do spraw certyfikacji, w skład którego wchodzi przedstawiciel GDDKiA, pracodawcy oraz reprezentanci innych resortów. Chociaż na razie trwają prace koncepcyjne, a żaden dokument jeszcze nie powstał, istnieje szansa na wdrożenie systemu certyfikacji w 2023 r. Zdaniem Tomasza Żuchowskiego zespół ekspertów powinien przygotować raport, który umożliwiłby zaproponowanie zmian legislacyjnych. Ma on także nadzieję, że system będzie gotowy na czas realizacji nowego Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Tomasz Żuchowski dodaje również, że system certyfikacji powinien być prostym systemem weryfikacji podmiotów sprawdzającym, czy deklarowane doświadczenie wykonawców jest zgodne z przeprowadzonymi inwestycjami. Taki system pozwoliłby na premiowanie rzetelnych firm oraz wskazywałby określone wymagania dla nowych podmiotów.

Problemy z obecnym brakiem przepisów

Prowadzone inwestycje budowlane wymagają nie tylko zagwarantowania wysokiej jakości wykonania, ale również zastosowania przez wykonawców najnowocześniejszych technologii. Od firm oczekuje się dobrej organizacji, własnych mocy przerobowych i doświadczenia inżynierskiego na najwyższym poziomie. Brak przepisów pozwalających na weryfikację działalności firm sprawia, że podmioty realizujące inwestycje nie mają możliwości sprawdzenia oświadczeń wykonawcy, a w przetargach biorą udział nie tylko najlepsze i sprawdzone firmy.

Certyfikacja wykonawców umożliwiłaby zarówno weryfikację wcześniej wykonanych umów, jak i uproszczenie procedur. Dzięki temu firmy nie musiałby za każdym razem składać tych samych dokumentów. Certyfikat byłby zweryfikowany pod względem finansowym, personalnym, sprzętowym, a także sprawdzałby firmę pod kątem zaległości składek do ZUS-u czy skarbówki. Tak uproszczone procedury ułatwiłyby również funkcjonowanie firm, które mogłyby dostosować strategię rozwoju do swoich możliwości i ambicji.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *