GDDKiA wybrała wykonawcę budowy S7 Widoma – Kraków

droga s7

Ten post dostępny jest także w języku: English

Wybrano wykonawcę, który dokończy projektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do granic Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadanie to powierzyła konsorcjum Gulermak i Mosty Łódź, które zaoferowało wykonanie zadania za blisko 1,546 mld zł. 

GDDKiA wypowiedziała umowę poprzedniemu wykonawcy – włoskiej firmie Webuild (znanej poprzednio jako Sallini) na początku grudnia 2020 r., jako że dotychczasowe tempo realizowanych prac uniemożliwiało zakończenie inwestycji w uzgodnionym uprzednio terminie. Kontrakt podpisany we wrześniu 2018 r., opiewał na 1,072 mld zł. Prace miały zostać zrealizowane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem miesięcy zimowych. Decyzja o odstąpieniu umowy została podjęta w oparciu o brak należytego wykonywania robót, jak również brak reakcji na wezwania do poprawy oraz zwłokę w wykonywaniu prac. 

Nowych wykonawców wybrano natomiast spośród sześciu propozycji złożonych w przetargu – pozostali kandydaci mają 10 dni na odwołanie się od wyboru dokonanego przez GDDKiA. W razie braku odwołań, umowa z Gulermak i Mosty Łódź zostanie ostatecznie zawarta, jak podaje przedstawicielka GDDKiA, Iwona Mikrut. 

Wszystkie prace mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty zawarcia umowy dla odcinka zamiejskiego (nr 1) oraz 31 miesięcy od zawarcia umowy dla odcinka miejskiego (nr 2). Kontrakt obejmuje również prace na odcinku nr 3 Kocmyrzowska (od styku projektowanego węzła Grębałów do skrzyżowania z ul. Kantorowicką) z terminem wykonania 34 miesięcy, jednakże pod warunkiem, że GDDKiA będzie prowadzić roboty na tym odcinku na mocy porozumienia z władzami Krakowa.

Cały odcinek S7 od węzła Widoma do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta będzie liczył 18,3 km. Inwestycja przebiega po mocno zurbanizowanych terenach Krakowa, przez co jest kosztowna oraz skomplikowana technicznie. Na trasie powstaną m.in. cztery węzły drogowe, w tym jeden zintegrowany. 

Budowa drogi ekspresowej S7 pomiędzy granicą z woj. świętokrzyskim a Krakowem została podzielona na cztery odcinki realizacyjne: Moczydło – Miechów, Miechów – Szczepanowice, Szczepanowice – Widoma oraz Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Cała trasa liczy prawie 56 km – najbliższy ukończeniu jest odcinek pomiędzy Szczepanowicami i Widomą, nad którym prace mają zakończyć się jesienią br. 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *