GDDKiA zaktualizowała Szczegółowe Warunki Kontraktu

prace ziemne przy budowie autostrady

Ten post dostępny jest także w języku: English

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaktualizowała wzorcowe warunki kontraktu, ze względu na zmianę Prawa zamówień publicznych, jak również pojawienie się nowych edycji specjalistycznych wydawnictw oraz sygnałów płynących z rynku budowlanego. Propozycje zmian były konsultowane z przedstawicielami organizacji branżowych, a Prokuratoria Generalna RP (PGRP) udzieliła obligatoryjnej opinii prawnej, jak można przeczytać na oficjalnej stronie GDDKiA.  

Przez lata GDDKiA stosowała Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem w wydaniu angielsko-polskim 2000, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC (1999), a w roku 2019 Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców wydało polskie tłumaczenie Warunków Kontraktu, tzw. „Żółtą Książkę” w oryginalnym wydaniu z roku 2017. 

W 2019 roku ogłoszono nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Ustawa ta wpłynęła na opracowanie nowych Szczegółowych Warunków Kontraktu (SWK). Propozycje zapisów w nich zawartych natomiast, zostały poddane szerokim konsultacjom z przedstawicielami organizacji branżowych, tj. Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. W roku 2020 odbyło się dziewięć spotkań przeznaczonych na wypracowanie SWK dla realizacji inwestycji drogowych będących w kompetencjach GDDKiA. Pod koniec roku strona publiczna oraz przedstawiciele środowiska inżynierów i wykonawców osiągnęli porozumienie co do treści SWK. Po przeprowadzeniu przez GDDKiA analizy opinii prawnej PGRP wzorcowe dokumenty kontraktowe zostały stosownie zmodyfikowane, a organizacje branżowe poinformowane o zmianach wprowadzonych na bazie otrzymanej opinii. 

Nowe SWK znajdą zastosowanie we wszczynanych przez GDDKiA postępowaniach przetargowych na roboty budowlane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych, Programu budowy 100 obwodnic oraz niektórych zadań na istniejącej sieci dróg krajowych. 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *