Grupa Azoty będzie inwestować w OZE

Grupa Azoty

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 r., która zakłada realizację wymogów Europejskiego Zielonego Ładu w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Grupa zamierza inwestować w OZE, a także w alternatywne źródła energii, takie jak małe modułowe elektrownie atomowe. Dodatkowo w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na poliolefiny, firma będzie rozwijać projekt Polimery Police, a w planach jest osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej nowego segmentu biznesu.

Strategia Grupy Azoty na najbliższe lata opiera się na wymogach Europejskiego Zielonego Ładu, w ramach którego kraje dążą do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Aby zrealizować europejskie założenia, firmy muszą zaplanować długofalowy biznesplan, w którym przewidziane zostaną inwestycje niezbędne do efektywnego zagospodarowania surowcami, wprowadzenia nowych katalizatorów zmniejszających ładunek gazów cieplarnianych czy pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Zielone Azoty w segmencie Agro

Zdaniem Tomasza Hinca, prezesa Grupy Azoty, jednym z projektów, który wpisuje się w strategię ekologicznej transformacji, są Zielone Azoty. Jest to Strategiczny Projekt Korporacyjny, który zakłada wykorzystanie zielonej energii przemysłowej, ograniczenie emisyjności oraz dekarbonizację. Założenie projektu będą widoczne w wielu segmentach Grupy Azoty, m.in. w biznesie Agro. Jak wyjaśnia Tomasz Hinc, firma wprowadza do swojej oferty biodegradowalne otoczki nawozowe opracowane we współpracy z niemiecką spółką Compo Expert oraz nawozy dla terenów leśnych na bazie strumieni odpadowych i fosfogipsu. Grupa będzie także kontynuować działania związane z technikami obrazowania satelitarnego, które znajdują swoje zastosowanie w rolnictwie precyzyjnym. Dodatkowo w ofercie Grupy znajda się produkty dla rolnictwa ekologicznego, które będą wspierać zrównoważone rolnictwo.

Ponadto Grupa Azoty będzie produkować tworzywa w oparciu o strategię Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a nowe produkty będą powstawać z recyklingu odpadów. Wykorzystane do tego zostaną zarówno odpady własne zakładów produkcyjnych, jak i odpady pozyskane z rynku zewnętrznego. Dzięki temu Grupa Azoty będzie mogła wytwarzać produkty tworzywowe, które mają niewielki wpływ na środowisko.

Grupa Azoty inwestuje w OZE

Kolejnym krokiem do dostosowania się do wymogów polityki klimatycznej jest ograniczenie emisyjności poprzez zmianę źródeł energii z węglowych na bardziej ekologiczne. Grupa Azoty zamierza zdywersyfikować źródła energii na te związane z gazem ziemnym, fotowoltaiką, farmami wiatrowymi i produkcją energii z biomasy. Do 2024 r. grupa planuje również dokonać analiz małych modułowych elektrowni atomowych, tzw. SMR.

Obecnie Grupa Azoty planuje dokonywać inwestycji z zakresu OZE na własnych aktywach, czyli w obrębie fabryk, jednak firma nie wyklucza dołączenia do projektów zewnętrznych w przyszłości. Do 2030 r. Grupa chciałaby, aby moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wyniosła ok. 300 MV, a udział u OZE we własnej produkcji energii elektrycznej sięgnął co najmniej 40%.

Ponadto Grupa Azoty ma w planach wdrożenie projektów dekarbonizacyjnych, które mają obniżyć emisję CO2 w 2030 r. o ok. 800 tys. ton. Jak podkreśla Tomasz Hinc, Grupa przeznaczy 2,7 mld zł na zielone inwestycje, dzięki którym zdecydowanie zmniejszy się ślad węglowy oferowanych produktów.

Polityka surowcowa Grupy Azoty

Zdaniem prezesa Grupy Azoty, 70% łącznych kosztów działalności przypada na surowce produktowe i energetyczne, których dostawy uzależnione są od zewnętrznych firm. Dlatego też grupa zamierza zwiększyć działania w zakresie wykorzystania własnych aktywów surowcowych, również po to, aby móc zwiększyć udział zielonej energii w miksie energetycznym.

Plan rozwoju Grupy Azoty

Strategia Grupy zakłada przeznaczenie 2-3% przychodów na badania, rozwój i innowacje, aby utrzymać przewagę konkurencyjną, a także tworzyć nowe i ulepszone produkty wysokiej jakości, które będą wpisywać się z politykę transformacji klimatyczno-energetycznej. Jednym z rozwijanych segmentów biznesu są poliolefiny, które wykorzystywane są we flagowej inwestycji Grupy Azoty pod nazwą Polimery Police. Nowa inwestycja jest odpowiedzią Grupy na zapotrzebowania rynku, również te wywołane przez pandemię Covid-19. Jak wyjaśnia Tomasz Hinc, zwiększone wykorzystanie tworzyw sztucznych w postaci opakowań, środków ochrony oraz w branży medycznej zachęciło Grupę do inwestycji na rynku tworzyw sztucznych, m.in. w polipropylen.

Realizowany projekt sprawi, że Polska będzie jednym z liderów w segmencie tworzyw sztucznych, a także największym producentem polipropylenu wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nowa inwestycja pozwoli na stworzenie ok. 400 nowych miejsc pracy zarówno w spółce, jak i w powiązanych firmach zajmujących się m.in. transportem polipropylenu.

Technologie wodorowe

Oprócz wytwarzania polipropylenu Grupa Azoty chce także rozwijać obszar badawczo-rozwojowy, w tym także wykorzystanie wodoru powstającego w procesie PDH. Obecnie Grupa Azoty jest największym producentem wodoru w Polsce, a dzięki projektowy Zielone Azoty, firma będzie realizować produkcję „zielonego wodoru” z elektrolizerów zasilanych OZE. Firma chce także rozwijać technologię wodorowe z zamysłem użycia ich w branży automotive. Dlatego też prowadzone są prace związane z rozwojem ogniw paliwowych, a Grupa chce stworzyć laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Laboratorium zostanie uruchomione w Kędzierzynie-Koźlu i będzie jednym z nielicznych takich miejsc w Polsce, w którym możliwa będzie analiza wszystkich parametrów wymaganych dla branży automotive.

Zgodnie z zapowiedziami Tomasza Hinca, Grupa Azoty planuje aktywnie uczestniczyć w pracach nad regulacjami europejskimi dotyczącymi klasyfikacji wodoru jako zielonego paliwa i jest to jedna z wielu inicjatyw formy dotycząca budowy gospodarki wodorowej.

Grupa Azoty w branży nawozowo-chemicznej

Grupa Azoty jest jednym z europejskich liderów branży nawozowo-chemicznej, który poza Europą działa na czterech kontynentach: Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia ponad 15 tys. pracowników, którzy działają w ponad 50 spółkach. Grupa Azoty działa w takich segmentach jak nawozy, tworzywa, chemia i energetyka, co oznacza, że produkty firmy pojawiają się w każdym strategicznym sektorze gospodarki. Tak szeroki zakres działalności Grupy sprawia, że bez jej udziału oraz bez zaangażowania konkurencyjnych firm nie można mówić o realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego też w swojej strategii ESG Grupa Azoty wyznaczyła cele, których osiągnięcie nie tylko pozwoli na wytwarzanie nawozów, tworzyw i produktów chemicznych w bardziej ekologiczny sposób, ale także przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców Europy.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *