Gwarantowany kredyt mieszkaniowy w ramach Polskiego Ładu

Murapol, Echo Investment, Robyg, Dom Development, Atal - sales results of leading developers

Ten post dostępny jest także w języku: English

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest jednym z rozwiązań proponowanych w ramach Polskiego Ładu. Prezydent Andrzej Duda poparł ten pomysł, podpisując w poniedziałek ustawę, która umożliwi jednorazowe spłacenie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Pomoc finansowa oferowana przez państwo będzie uzależniona od wysokości kredytu oraz sytuacji rodzinnej kredytobiorcy.

Podpisana przez prezydenta ustawa pozwoli na pomoc finansową udzieloną za pośrednictwem BGK w wysokości do 20% kwoty kredytu. Kwota ta nie może jednak wynieść więcej niż 100 tys. zł. Jednorazowa spłata części kredytu, tzw. spłata rodzinna, będzie możliwa w przypadku urodzenia się dziecka. W sytuacji powiększenia się rodziny o drugie dziecko kredytobiorca będzie mógł skorzystać ze spłaty rodzinnej w wysokości 20 tys. zł. Natomiast w przypadku trzeciego lub każdego kolejnego dziecka, spłata rodzinna będzie wynosić 60 tys. zł. Warunkiem skorzystania z programu jest zdecydowanie się na kredyt w polskiej walucie na okres minimum 15 lat.

Dodatkowo w ramach ustawy wprowadzono mechanizmy zabezpieczające rynek przed stymulowanym wzrostem cen mieszkań. Jednym z rozwiązań jest maksymalny limit ceny, wliczając w to wkład budowlany, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Ponadto Rada Ministrów otrzyma uprawnienia do obniżenia na drodze rozporządzenia wysokości współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe. Zgodnie z zapisami ustawy w BGK powstanie Rządowy Fundusz Mieszkaniowy.

Ustawa reguluje także maksymalne kwoty środków, które zostaną przeznaczone z budżetu państwa na rzecz Rządowego Funduszu Mieszkaniowego do 2032 r. W 2022 r. będzie to 100 mln zł, a w kolejnych latach kwota ta będzie systematycznie zwiększana, tak, żeby w 2032 r. Rządowy Fundusz Mieszkaniowy otrzymał 2,150 mld zł.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *