Impresa Pizzarotti nie dokończy budowy trzech odcinków S5

Roboty budowlane

Ten post dostępny jest także w języku: English

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) postanowiła odstąpić z winy wykonawców od umów z firmą Impresa Pizzarotti. Rozwiązane kontrakty dotyczą budowy trzech odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim.

Trzy odcinki drogi S5

Decyzja o rozwiązaniu kontraktów dotyczy odcinków drogi S5: Nowe Marzy-Dworzysko (23,3 km), Dworzysko-Aleksandrów (22,4 km) oraz Białe Błota-Szubin (9,7 km). Rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu nie wznowienia przez włoską firmę prac na budowie po przerwie zimowej.

Kary umowne wynikające z braku zapłaty lub nieterminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom wynoszą łącznie ponad 14 mln zł. Zamawiający jest także uprawniony do naliczenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy. Łączna kwota tych kar dotycząca trzech odcinków to ponad 156 mln zł.

Według zapowiedzi GDDKiA, ogłoszenie przetargów na wyłonienie nowych wykonawców planowane jest na przełomie lipca i sierpnia.

Niski stan zaawansowania budowy

GDDKiA poinformowała, że stan zaawansowania prac na odcinkach realizowanych przez Impresa Pizzarotti jest bardzo niski. Odcinek Nowe Marzy-Aleksandrowo, który powinien być gotowy w grudniu 2019 r. jest na 23,16% zaawansowaniu rzeczowym i 39,1% finansowym. Zaawansowanie rzeczowe odcinka Dworzysko-Aleksandrowo jest w 29,87%, a finansowe w 39,58%. Zakończenie tej części miało nastąpić w listopadzie 2019 r. Na ostatnim odcinku Białe Błota-Szubin, którego budowa miała być skończona w lipcu br., zaawansowanie rzeczowe wynosi 39%, a finansowe – 50,38%.

Zerwane umowy to problem dla budownictwa drogowego

Odstąpienie GDDKiA od umów z Impresa Pizzarotti, to kolejny taki przypadek w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu inna włoska firma Toto Construzioni Generali poinformowała o odstąpieniu od budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Poznań-Wronczyn.

W kwietniu GDDKiA rozwiązała umowy na budowę drogi ekspresowej S3 koło Polkowic oraz obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1. Za te odcinki odpowiedzialny był również wykonawca z Włoch, firma Salini.

Natomiast w maju GDDKiA odstąpiła od kontraktów podpisanych z firmą Rubau Polska. Dotyczyły one budowy odcinków dróg ekspresowych, S7 na odcinku Warszawa Lotnisko-Lesznowola oraz S61 na odcinku Podborze-Śniadowo.

Brak waloryzacji kontraktów zawieranych w latach 2015-2016 powoduje, że za ceny sprzed 3-4 lat wykonawcy nie mogą dokończyć inwestycji. Nierealizowanie kontraktów przez ich pierwotnych wykonawców będzie skutkować opóźnieniem zakończenia budowy.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *