Instal-Lublin w rękach Polimeksu-Mostostal

polimex mostostal logo

Ten post dostępny jest także w języku: English

Polimex-Motostal zawarł umowę nabycia spółki Instal-Lublin, tym samym rozszerzając ofertę grupy kapitałowej o usługi z branży instalacyjnej. Polimex-Motostal planuje wykorzystanie zasobów i know-how Instalu-Lublin przy instalacjach systemów HVAC realizowanych w projektach energetycznych, takich jak budowa nowego bloku energetycznego w Puławach i nieskoemisyjnych bloków gazowo-parowych na terenie Elektrowni Dolna Odra. Między innymi w tym celu Polimex-Motostal nabył 100% akcji spółki od jej syndyka za kwotę 1,22 mln zł.

Jak podaje prezes Polimeksu-Motostal Krzysztof Figat, Instal Lublin ma być zaangażowane w powyższych, jak i również w wielu innych projektów firmy- m.in. w obszarach z zakresu instalacji HVAC. Grupa kapitałowa stawia na dywersyfikacje swojej działalności, przy pełnym wykorzystaniu synergii spółek należących do Polimeksu-Motostal. Obie spółki realizowały wspólnie wiele kontraktów na przestrzeni lat, zarówno w branży energetycznej (Elektrownia Opole, Elektrownia Kozienice, Orlen Włocławek) oraz przemysłowej (Bogdanka, Inowrocławskie Zakłady Chemiczne, SM Ryki, Fabryka Opon Bridgestone, Farmacol), jak i inwestycjach kubaturowych. 

Syndyk masy upadłości PartnerBud w upadłości podaje, że 1 kwietnia br. dokonał sprzedaży 650 000 akcji imiennych serii A Instalu-Lublin na rzecz Polimeksu-Mostostal. Opłata wartości 1 217 000 zł została w całości uiszczona na rachunek bankowy masy upadłości PartnerBudu. 

Polimex-Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, która rozpoczęła swoją działalność w 1945 roku. Łącznie z innymi spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi w wielu branżach przemysłu: energetyce, chemii, przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, czy ochronie środowiska. Skonsolidowane przychody grupy ze sprzedaży sięgnęły ponad 1,5 mln zł w roku 2019. 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *