Intercor wygrywa w wyścigu o umowę na S7

droga nocą

Ten post dostępny jest także w języku: English

Ośmiu wykonawców złożyło oferty na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem). Jako najkorzystniejszą wybrano złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR z zaproponowaną ceną 752 929 281,15 zł i terminem realizacji 31 miesięcy od daty podpisania umowy. Po upływie terminu na składanie odwołań i ich braku, GDDKiA przekaże dokumentację przetargu do kontroli uprzedniej Prezesa UZP. Po jej zakończeniu możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą.

Zakres zamówienia

Wykonawca ma dokończyć projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego i małopolskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Wojewoda Małopolski wydał już decyzję zezwalającą na budowę tej drogi ekspresowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności. Następnym etapem będzie dokończenie projektu wykonawczego, wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej.

Dwie jezdnie, dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło – węzeł Miechów będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki. Powstaną też dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów – kierunek na Kielce (kat. II) oraz MOP Małoszów – kierunek na Kraków (kat. II).

W trosce o środowisko

Powstaną ekrany akustyczne (o łącznej długości ok. 660 m), przejścia dla zwierząt dużych, średnich i małych. Przewidziano też nasadzenia drzew i krzewów. Ekrany akustyczne zostaną ustawione wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Dla zwierząt zostaną wykonane dwa przejścia górne (dla dużych zwierząt) i pięć dolnych (dwa dla małych, dwa dla średnich i jedno dla dużych zwierząt) oraz przejście dolne dla płazów. Cała droga zostanie ogrodzona siatką.

S7 z północy do Krakowa

Odcinek S7 Moczydło – Miechów jest częścią ponad 55-kilometrowego odcinka S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, który został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów – Szczepanowice, Szczepanowice – Widoma, Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Sytuacja na innych odcinkach

Na ponad 13-kilometrowym odcinku S7 Szczepanowice – Widoma prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i trwały także bez większych przerw w okresie zimowym. Aktualnie wykonywane są wykopy, nasypy i prace przy wznoszeniu podpór obiektów mostowych. Zaawansowanie prac przy obiektach inżynierskich wynosi 19 proc. W przypadku ok. 5-kilometrowego odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła) trwa procedura odwoławcza od decyzji środowiskowej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dla odcinka S7 Widoma – Kraków trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Kalendarium

  • 15 stycznia 2015 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania
  • 29 czerwca 2017 r. – podpisanie umowy z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID
  • 10 sierpnia 2017 r. – uzyskanie decyzji środowiskowej derogacyjnej
  • 28 grudnia 2018 r. – złożenie wniosku o decyzję ZRID
  • 4 września 2019 r. – wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE
  • 18 lutego 2020 r. – otwarcie ofert
  • 17 marca 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty

Źródło: GDDKiA

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *