J.W. Construction: spadek zysku w 2018 r.

Ten post dostępny jest także w języku: English

J.W. Construction w 2018 r. zanotowało 16,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wobec 25,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Na spadek zysku netto o ok. 36% r/r wpływ miała jednorazowa transakcja związana ze sprzedażą nieruchomości we Wrocławiu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 404,1 mln zł, w porównaniu do 404,2 mln zł w 2017 r.

Grupa w 2018 r. sprzedała 1 248 lokali, a przekazała 1 087 lokali. Deweloper w poprzednim roku realizował 15 inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych na łączną liczbę 4 959 lokali. Spółka pogłębiała dywersyfikację przychodów i kontynuowała m.in. działalność hotelarską, która sukcesywnie wypracowuje nadwyżki finansowe, poinformował zarząd. W poprzednim roku deweloper otworzył drugi aparthotel w Warszawie przy ul. Kasprzaka. Grupa przygotowuje się również do zagospodarowania posiadanych gruntów pod budowę parków logistycznych.

W 2019 r. deweloper planuje rozpocząć inwestycje obejmujące łącznie 2,8 tys. lokali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, Poznaniu, Trójmieście oraz Krakowie. Sprzedaż planowana jest na ok. 1,5 tys. lokali rocznie. Spółka obecnie posiada bank gruntów, który umożliwia budowę ok. 5 040 lokali.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *