Kluczowy rozdział inwestycji „Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia”

Ten post dostępny jest także w języku: English

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. formalnie uruchomił procedurę na wybór partnera prywatnego dla projektu „Budowa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia”. Postępowanie prowadzone jest w formie dialogu konkurencyjnego – najbardziej optymalnej formie prowadzenia zamówienia przewidzianego w ustawie Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno– Prywatnego, dla dużych projektów infrastrukturalnych.

Rozpoczęcie dialogu konkurencyjnego jest jednym z kluczowych kamieni milowych projektu budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia.

Poprzez publikację ogłoszenia, zakończony został ważny etap prac w obszarze ekonomiczno- finansowym, prawnym i technicznym, przeprowadzonych przez doradcę transakcyjnego, którym jest konsorcjum firm:

  • Ernst & Young sp. z o. o.,
  • Domański Zakrzewski Palinka sp. k.,
  • Databout sp. z o.o.

Kolejnym etapem będzie wybór spośród wszystkich zgłoszeń, maksymalnie 5 podmiotów (lub ich konsorcjów), z którymi prowadzone będą rozmowy w formie dialogu konkurencyjnego. W trakcie trwania dialogu Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. udostępni jego uczestnikom zbiór dokumentów, takich jak ocena efektywności, studium wykonalności, analizy środowiskowe i koncepcje wielobranżowe. Efektem dialogu konkurencyjnego będzie złożenie ofert, spośród których Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wybierze najkorzystniejszą. Ze zwycięskim podmiotem zostanie podpisana umowa o PPP na zaprojektowanie, budowę oraz  eksploatację nowego terminala, która zwiąże Zarząd Portu Gdynia na ponad 30 lat.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego jest planowany na 15 stycznia 2021 r..

Niezwykle istotny jest fakt, że projekt Portu Zewnętrznego, jako jedyny na rynku ma obecnie zapewnione finansowanie na budowę infrastruktury dostępowej, w postaci niezbędnych falochronów. Ponadto, realizowana obecnie na terenie stacji Gdynia Port inwestycja PKP PLK o wartości 1, 53 mld PLN, posiada  rezerwę torową na potrzeby Portu Zewnętrznego. W trakcie realizacji jest również modernizacja linii 201 stanowiąca dla Portu Zewnętrznego bezkolizyjne połączenie z południem Polski i Europy.

Jednocześnie Zarząd Spółki jest w końcowej fazie ustalania z władzami miasta Gdyni szczegółów przebiegu Drogi Czerwonej. Inwestycja ta posiada zapisy w ustawie co do precyzyjnych kwot przeznaczonych na budowę drogi rok do roku z budżetu państwa. To wszystko sprawia, że dotychczasowe zainteresowanie projektem jest bardzo duże.

Port Zewnętrzny to strategiczna inwestycja Portu Gdynia. Projekt, jako priorytetowe zadanie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., uzyskał akceptację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i został umieszczony w rządowym projekcie Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Głębokowodny Port Zewnętrzny powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie – na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 roku. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększający powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, to znaczy o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 metrów), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 metrów) oraz zanurzeniu do 15,5 metra.

Budowa Portu Zewnętrznego wpłynie korzystnie na rozwój rynku pracy w Gdyni, generując bezpośrednio powstanie około 700 miejsc pracy w samym Porcie Zewnętrznym oraz ponad 4200 w branży okołoportowej.

Port Gdynia jest istotnym ogniwem transeuropejskiego Korytarza Bałtyk Adriatyk odgrywającego bardzo istotną rolę jako jedna z najważniejszych dźwigni rozwojowych Europy Centralnej. Ten korytarz liczy ok. 2 400 km i łączy kluczowe dla transportu regiony z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoch, będące jednocześnie ogniwami Inicjatywy Trójmorza.

Źródło: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

 

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *