Kredyty mieszkaniowe: czy banki planują zaostrzenie kryteriów ich udzielania?

Banki

Ten post dostępny jest także w języku: English

W trzecim kwartale 2021 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, ze względu na wymogi znowelizowanej Rekomendacji S, jednak taka polityka banków może utrzymać się jeszcze w czwartym kwartale br. Na złagodzenie wymagań kredytowych mogą liczyć mali i średni przedsiębiorcy, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw banki zapowiadają utrzymanie obowiązujących kryteriów.

Jak wynika z ankiety NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”, w trzecim kwartale 2021 r. aż 41% banków zdecydowało się na zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Z kolei 13% banków złagodziło wymagania kredytowe. Niektóre banki wprowadziły zmiany dotyczące warunków kredytowych, takie jak skrócenie maksymalnego okres kredytowania i zwiększenie marży kredytowej. Warto jednak dodać, że dwa banki zdecydowały się na obniżenie wymagań dotyczących udziału własnego kredytobiorcy w inwestycji.

Banki, które wzięły udział w ankiecie, jako główny powód zaostrzenia kryteriów wskazywały wymogi znowelizowanej Rekomendacji S, która wpłynęła na skrócenie maksymalnego okresu, dla którego badana jest zdolność kredytowa kredytobiorcy. Innym czynnikiem, który wpłynął na decyzje banków były decyzje NBP w zakresie polityki pieniężnej. Banki zapowiadają również, że zamierzają kontynuować zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w czwartym kwartale 2021 r., co będzie wiązać się ze spadkiem popytu na ten rodzaj kredytu.

Kredyty dla przedsiębiorców bez radykalnych zmian

Trzeci kwartał nie przyniósł żadnych zmian w kryteriach udzielania kredytów krótko- i długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Banki złagodziły natomiast kryteria kredytowania krótko- i długoterminowego małych i średnich przedsiębiorstw. Podobna sytuacja jest prognozowana dla czwartego kwartału 2021 r., ponieważ banki zamierzają utrzymać dotychczasową politykę łagodzenia warunków kredytowych dla sektora MSP. Banki liczą również na zwiększony popyt na krótko- i długoterminowe kredyty dla dużych przedsiębiorstw, natomiast prognoza popytu dla sektora MSP daje możliwość na niewielkie zmiany w ujęciu netto.

Złagodzone kryteria dla kredytów konsumpcyjnych

Podobnie jak w przypadku kredytów dla sektora MSP, w trzecim kwartale 2021 r. banki postanowiły złagodzić kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Niektóre banki zwiększyły maksymalną kwotę, a także wydłużyły okres kredytowania. Klienci wybranych banków mogli także skorzystać z obniżonej marży kredytowej.

Polityka banków dotycząca kredytów konsumpcyjnych powinna utrzymać się także w czwartym kwartale br. Banki liczą na wzrosty popytu kredytów konsumpcyjnych i zapowiadają dalsze łagodzenie kryteriów ich udzielania.

W ankiecie NBP „Sytuacja na rynku kredytowym” wzięły udział 23 banki, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi ok. 88%. Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2021 r. i było ono skierowane do przewodniczących komitetów kredytowych banków.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *