Lokalne drogi w woj. podlaskim z wielomilionowym wsparciem

wiejska droga na podlasiu

Ten post dostępny jest także w języku: English

290 zadań inwestycyjnych na drogach lokalnych w województwie podlaskim będzie dofinansowanych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), poinformował PAP Podlaski Urząd Wojewódzki. Lista inwestycji została już zaakceptowana przez wojewodę, a decyzja ostateczna należeć będzie do premiera.

Rekordowe środki na lokalne drogi

Do rozdysponowania na 2019 r. w ramach FDS w województwie podlaskim, w naborze trwającym od połowy marca do połowy kwietnia br., znalazły się 263,2 mln zł. Dodatkowo, w ostatnich tygodniach rozdysponowano również kwotę 69 mln zł, która przesunięta została do funduszu z obowiązującego rok wcześniej programu modernizacji lokalnych dróg. Łącznie więc w puli znalazły się 332 mln zł. Jak podkreślił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, to rekordowe w regionie środki na lokalne drogi, których w poprzednich latach i programach nigdy nie było tyle co dziś.

Na rekomendowanej do wsparcia liście inwestycji znalazło się 90 projektów na drogach powiatowych oraz 200 na gminnych. Drogi powiatowe będą dofinansowane kwotą 136,2 mln zł, a gminne 185,9 mln zł. Wartość wszystkich 290 inwestycji łącznie z wkładem własnym samorządów to ponad 605 mln zł.

Najwyższe dofinansowanie w historii powiatu łomżyńskiego

Powiat łomżyński planuje realizację inwestycji za łącznie 21 mln zł, z których 60% pochodzi z FDS. Są to równocześnie najwyższe środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje drogowe w historii powiatu. W ramach przydzielonego dofinansowania przebudowanych bądź wyremontowanych zostanie ok. 10 km dróg powiatowych oraz most zlokalizowany w miejscowości Dobrzyjałowo. Pieniądze na jego remont pochodzą ze środków rezerwy resortu infrastruktury. Wszystkie zadania inwestycyjne w powiecie mają być gotowe przed końcem przyszłego roku.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *