Marcin Gomoła prezesem Polnordu

Rada Nadzorcza Polnordu w dniu 17 października 2018 r., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, podjęła uchwałę o powołaniu Marcina Gomoły do zarządu spółki, powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu.

Marcin Gomoła obejmie stanowisko z dniem 1 grudnia br. w ramach obecnej kadencji tj. 2017-2020, a nim to się stanie pracami Zarządu pokieruje Marcin Mosz, który dotychczas pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej, jednakże w dniu 17 października 2018 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji na wypadek powołania go do składu Zarządu.

Marcin Gomoła jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pełniącym obecnie stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Zgodnością w firmie T-Mobile Polska. Wcześniej pracował m.in. w Ernst&Young Polska oraz w Komisji Nadzoru Finansowego.

Polnord w I poł. 2018 r. zanotował 24,83 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej, wobec 5,44 mln zł straty w I poł. 2017 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły natomiast 143,06 mln zł, w porównaniu do 97,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 47% r/r. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. deweloper sprzedał 497 lokali (spadek o 23,5% r/r).

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *