Mariusz Zawisza prezesem Herkulesa

Trzy żurawie na budowie

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada nadzorcza spółki Herkules S.A. w dniu 28 maja 2019 r. powołała Mariusza Zawiszę do zarządu spółki, równocześnie powierzając mu funkcję prezesa zarządu. Nowe stanowisko obejmie 13 czerwca br.

Nowy prezes

Mariusz Zawisza zastąpi w fotelu prezesa spółki Herkules Grzegorza Żółcika, który został odwołany z tej funkcji 5 marca br. Firma nie podała przyczyny tej decyzji, a do wykonywania czynności członka zarządu delegowany wówczas został Konrad Miterski, zasiadający w radzie nadzorczej.

Nowy prezes to absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych na kierunku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz z zakresu Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu. Od 2000 r. posiada również tytuł Master of Business Administration. Jako ekspert w dziedzinie finansów, zarządzania, restrukturyzacji i poprawy efektywności przedsiębiorstw, w swojej dotychczasowej karierze pracował m.in. w radach nadzorczych takich spółek jak Elektrociepłownia Lublin Wrotków, EPC S.A., Exatel S.A., PGE Systemy S.A., Gaz Trading S.A., czy Europolgaz S.A. Aktualnie Mariusz Zawisza związany jest ze spółką Biomed Lublin S.A.

Dobre wyniki finansowe w 2018 r.

Herkules zanotował w 2018 r. 7,28 mln zł skonsolidowane zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, wobec 1,97 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły natomiast 133,75 mln zł, w porównaniu do 128,81 mln zł w 2017 r.

Herkules to firma dostarczającą usługi sprzętowe w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji ponadgabarytowego transportu. Świadczy także usługi budowlano-montażowe związane ze wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych, obiektów energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *