Marta Hejak powołana na stanowisko wiceprezesa zarządu Grupy Robyg

Marta Hejak powołana na stanowisko wiceprezesa zarządu Grupy Robyg

Ten post dostępny jest także w języku: English

Marta Hejak została 8 grudnia powołana na stanowisko wiceprezesa zarządu Grupy Robyg. Jest również dyrektorem finansowym spółki. Marta Hejak jest związana z Robygiem od 2015 roku, wcześniej pracowała jako zastępca dyrektora finansowego oraz kierownik działu raportowania i konsolidacji.

Nad zarządzaniem finansami Robyga, w tym procesem sprawozdawczości finansowej oraz controllingiem i rachunkowością zarządczą grupy, będzie czuwać nowa wiceprezes. Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje badanie sprawozdań finansowych największych polskich przedsiębiorstw, rozwiązywanie problemów publicznych oraz doradztwo biznesowe w dziale audytu i doradztwa biznesowego Ernst & Young. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i jest absolwentką Wydziału Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Marta Hejak po objęciu stanowiska stwierdziła, że dzięki tej funkcji będzie mogła wprowadzać innowacyjne pomysły i unowocześnione standardy, które przyczynią się do poprawy wyników Grupy. Cele określone w strategii ESG Robyga będą miały pierwszeństwo.
W Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu Grupa Robyg zawarła 3338 umów rezerwacyjnych netto oraz 3532 umowy deweloperskie i przedwstępne w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. W całym 2021 roku Robyg spodziewa się ponad 4 tys. umów rezerwacyjnych i prawie 3 tys. lokali do przekazania.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *