Mnożą się problemy Elektrobudowy

elektrownia Rybnik

Ten post dostępny jest także w języku: English

Elektrobudowa zanotowała w II kw. 2019 r. aż 103,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy dominującej jednostki. Po ogłoszeniu wyników finansowych z planów wejścia kapitałowego do spółki zrezygnowała przemysłowa grupa Zarmen.

Fatalne wyniki finansowe

Elektrobudowa w II kw. 2019 r. odnotowała 103,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, w porównaniu do 61,84 mln zł straty rok wcześniej, poinformowała spółka. W I kw. br. firma również była na minusie, dlatego I połowę 2019 r. zamknęła wynikiem 110,31 mln zł straty netto.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły w II kw. br. 121,22 mln zł, wobec 152,17 mln zł rok wcześniej (-20% r/r), natomiast w cały I półroczu ukształtowały się na poziomie 256,41 mln zł, w porównaniu do 301,25 mln zł w I połowie 2018 r. (-15% r/r). 70% udział w przychodach Elektorbudowy za okres styczeń-czerwiec br. miały usługi budowlano-montażowe, a 25% wyroby elektrotechnicze. Pozostałe usługi i materiały wygenerowały łącznie 5% przychodów.

Strata brutto ze sprzedaży za I połowę 2019 r. wyniosła 28,22 mln zł i jest przede wszystkim efektem straty wygenerowanej na trzech umowach dotyczących:

  • elektro-montażowych prac dla Budimeksu przy budowie Elektrowni Turów (19,03 mln zł straty),
  • modernizacji stacji Konin 220/110 kV dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (6,39 mln zł straty),
  • wykonania prac dla Polimeksu przy budowie bloków nr. 5 i 6 w Elektrowni Opole (2,97 mln zł straty).

W porównaniu z I poł. 2018 r. strata brutto jest jednak mniejsza o 42,62 mln zł.

Zarmen zrezygnował z wejścia do Elektrobudowy

Tuż po ogłoszeniu wyników finansowych za II kw. br., przez Elektrobudowę, Zarmen wycofał się ze swojej oferty objęcia nowych akcji spółki. 13 września br. firma złożyła wiążącą ofertę objęcia emisji akcji serii F, które dałyby jej 65% udział w akcjonariacie. Teraz jednak poinformowała, że nie chce być traktowana jako potencjalny inwestor zainteresowany objęciem akcji Elektrobudowy.

W zaistniałej sytuacji w grze pozostała jedynie warunkowa oferta złożona przez spółkę Starhedge, zaangażowaną m.in. w projekty deweloperskie czy handel wyrobami dla przemysłu, która wyraziła chęć objęcia do niespełna 33% w nowym akcjonariacie.

Elektrobudowa oferuje usługi budowlano-montażowe, realizując projekty związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym, a także budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie „pod klucz”. Obecnie obowiązki prezesa spółki pełni Jacek Podgórski, oddelegowany do tej roli na okres 3 miesięcy do dnia 20 października 2019 r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *